Gå direkt till Nyheten (Bara var tionde företag har en kvinna som VD i Västra Götaland)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 26 maj 2019
  1. Dagens namn:
  2. Vilhelmina och Vilma
  3. I morgon:
  4. Beda och Blenda

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bara var tionde företag har en kvinna som VD i Västra Götaland

Publicerad fredag, 14 juni 2013, 09:56 av Redaktionen

Mansdominansen på maktpositioner i företag i Västra Götaland är stor. I regionen har 89 procent av företagen en man som VD. Bara elva procent av VD:arna är kvinnor.

Det skriver Almi i ett pressmeddelande

– Makten i företagen handlar i första hand om att inte gå miste om de tillväxtmöjligheter som mångfald i styrelse och ledning skapar, säger Sara Wallin, VD för Almi Företagspartner Väst.

När det kommer till styrelser finns representation av kvinnor i 23 procent av företagen. Men räknat på det stora antalet styrelseledamöter står kvinnor för bara 15 procent av ledamöterna. Det kan jämföras med runt 22 procent i börsbolagen.

Det visar en unik undersökning som Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och över fem anställda.

Almi driver ett projekt för kvinnor som är ägare till företag och som vill utveckla sina styrelser. Projektet heter Styrelsekraft. Över 600 kvinnor har utbildats genom projektet och fått den kunskap som krävs för att utveckla sina egna styrelser och vara en kompetent ledamot i externa styrelser. En uppföljning visar att runt 60 procent av deltagarna i 2011 års omgång har eller kommer att genomföra förändringar i styrelsearbetet.

– En företagsledning utan mångfald kan till och med bli en propp för tillväxten, säger Sara Wallin.

– Men det är också viktigt att fler kvinnor faktiskt äger företag. Det är i ägandet den verkliga makten sitter.

Undersökningen som är den första som gjorts bland mindre och medelstora företag omfattar totalt över 90.000 företag i landet varav 14.941 i Västra Götaland. Hur företagen med kvinnor i ledningen eller i styrelsen står sig i Västra Götaland kan sammanfattas så här;
• 89 % av företagen har en man som VD.
• I knappt var fjärde av företagens styrelser finns en kvinna i styrelsen.
• Av det totala antalet styrelseledamöter står kvinnor för 15 % av ledamöterna.
• Av de drygt 326.000, som är anställda i de undersökta företagen har 30 % en kvinna i företagets styrelse och 10 % en kvinna som VD, att jämföra med rikssnittet på 16 %.
• Ser man på omsättningen i de företag som har en kvinna som VD står de företagen för 6 % av omsättningen i länets företag och riksgenomsnittet är 8 %.
• Högsta andel företag med kvinnor i styrelsen har företag inom vård och utbildning med 48 %, d.v.s. en bransch, som jämförelsevis har hög tillväxt. Lägsta andel företag som har kvinnor i sin styrelse återfinns bland företag inom industri och tillverkning med 15 % representation av kvinnor.  
 
Sverige har förhållandevis många små och stora företag men få mellanstora företag. – Därför är det särskilt viktigt att tillväxten i de mellanstora företagen kan öka. Jag är fast övertygad om att en mångfald i ledande positioner skapar bättre förutsättningar till ökad tillväxt och lönsamhet, säger Marie Ahlgren, som är centralt ansvarig hos Almi Företagspartner. Hon menar därför att kartläggningen, som är en nollbasmätning blir ett viktigt verktyg för att mäta fortsatta insatser för att öka jämställdheten och mångfalden i ledningsstrukturer.

Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner och grundas på statistik från Statistiska Centralbyrå, SCB och omfattar 90.164 företag  med över 5 Mkr i omsättning och över fem anställda. Undersökningen har genomförts under våren 2013.