Gå direkt till Nyheten (Debatt: Monica Green svarar Ove Nordström)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 19 november 2019
  1. Dagens namn:
  2. Elisabet och Lisbet
  3. I morgon:
  4. Pontus och Marina

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Monica Green svarar Ove Nordström

Publicerad tisdag, 31 juli 2012, 14:42 av Redaktionen

– Den borgerliga regeringen sölar när det gäller de slavliknande förhållanden som råder i transportnäringen, skriver Monica Green (S) bl a i det svar som Ove Nordström (V) begärt i en tidigare debatt artikel.

Klicka här för att se Ove Nordströms debattartikel.

Bäste Ove Nordström!

Tack för Ditt öppna brev om min inställning till ett socialt protokoll i EU. Du hänvisar till vad jag skrev i en debattartikel i Lidköpingsnytt den 11 januari samt i ett blogginlägg den 13 mars om de slavliknande arbetsförhållanden som ofta gäller inom transportnäringen. Jag anser att dessa missförhållanden måste åtgärdas omedelbart och jag menar att den borgerliga regeringen sölar och försenar de nödvändiga åtgärderna.

Ingenstans i det jag har skrivit har jag satt detta i samband med vårt krav att EU:s fördrag ska kompletteras med ett socialt protokoll. Socialdemokraternas inställning är att problemen med utländsk arbetskraft som utnyttjas av skrupelfria företagare i Sverige i första hand ska lösas genom att EU:s utstationeringsdirektiv ändras. Detta är något som vi arbetar för i såväl Sveriges riksdag som i Europaparlamentet. På sikt skulle även fördragsändringar i form av ett socialt protokoll eller motsvarande kunna skapa ett ökat skydd för arbetstagarnas och fackliga organisationers rättigheter. Vid varje fördragsändring är detta något som svensk och europeisk socialdemokrati och fackföreningsrörelse har arbetat för. I det korta perspektivet är det dock främst ändringen av utstationeringsdirektivet som vi arbetar för.

Skillnaden mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets inställning i den här frågan är att vi inte är benägna att ställa ultimativa krav och förhindra angelägna fördragsändringar därför att vi hittills inte nått ända fram i frågan om socialt protokoll. Den fördragsförändring som vi röstade för 31 maj var enbart en förenklad fördragsändring i syfte att bereda rättslig väg för euroländerna att inrätta den stabiliseringsmekanism, ESM, som de anser är nödvändig för att hantera den akuta krisen inom euroområdet och för att bygga ett skydd även för framtida möjliga kriser. Det är naturligtvis orimligt att Sverige skulle blockera andra länder att inrätta en funktion som de anser nödvändig för att hantera en nuvarande och förebygga framtida kriser.

Vi socialdemokrater ställer oss bakom kraven på ett socialt protokoll och rättsligt skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen inom EU.
Vid revideringar av fördraget kommer vi givetvis att ställa sådana krav.

Monica Green