Gå direkt till Nyheten (Sjukhuset i Lidköping får nytt namn
Fler operationer ska göras här)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 22 maj 2019
 1. Dagens namn:
 2. Hemming och Henning
 3. I morgon:
 4. Desideria och Desirée

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sjukhuset i Lidköping får nytt namn
Fler operationer ska göras här

Publicerad onsdag, 13 juni 2012, 18:36 av Redaktionen

Skaraborgs Sjukhus delar byter namn och arbetar med förslag som ska reducera kostnader med 120 miljoner kronor

Skaraborgs Sjukhus tar nu ytterligare ett steg på vägen mot att bli ett Skaraborgs Sjukhus. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i dag att sjukhusens delar får nya benämningar. Kärnsjukhuset i Skövde, KSS, blir Skaraborgs Sjukhus Skövde, Sjukhusen i Falköping, Lidköping och Mariestad benämns med Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping och Skaraborgs Sjukhus Mariestad.

– Vi har nu startat ett arbete som vi valt att kalla ”Vägen mot ett Skaraborgs Sjukhus” – det är en viktigt signal som vi nu sänder. För att vi ska kunna utveckla vården med patienten i centrum, med en hållbar ekonomi på lång sikt, ska Skaraborgs Sjukhus från nu på allvar börja verka som ett enda sjukhus. Vården utvecklas hela tiden och för att vi ska vara konkurrenskraftiga nu och i framtiden inom länssjukvården i Västra Götaland måste vi jobba enligt ”best practice”. Det innebär att vi ska göra det vi är bäst på – just där vi gör det bäst. Vi kan inte erbjuda alla behandlingar och ingrepp vid alla sjukhusdelar, säger sjukhusdirektören Birgitta Molin Mellander.

Styrelsen beslutade också vid sitt sammanträde 13 juni att ge sjukhusdirektören i uppdrag att gå vidare med framlagda förslag till åtgärder som ska reducera kostnader med 120 miljoner kronor. Beslut om genomförande av åtgärder blir det vid styrelsemötet den 20 september. Sedan tidigare finns beslut om att reducera kostnader med ca 100 miljoner kronor. De nya föreslagna åtgärderna görs för att Skaraborgs Sjukhus ska leverera ett nollresultat i årsbokslutet för 2012 – något som regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen beslutade vid sitt möte i maj. Dessutom ska kostnadsreduceringarna bidra till att Skaraborgs Sjukhus ska ta höjd inför budgeten för 2013.

– Det är viktigt att känna till att de kommande åren inte kommer ge mer pengar i intäkter till Skaraborgs Sjukhus. Vi är ju helt skattefinansierade och eftersom Skaraborg som helhet minskar sitt befolkningsunderlag så minskar helt enkelt den bas ur vilken vi hämtar våra intäkter. Vi måste fortfarande producera den vård vi gör – men med mindre pengar. Därför är det viktigt att vi börjar jobba på nya sätt, säger Birgitta Molin Mellander.

Förslagen till de nya åtgärderna som benämns ”Vägen mot ett Skaraborgs Sjukhus” har sitt ursprung i förslag som arbetades fram av den utökade ledningsgruppen under hösten 2011.

– Vi i styrelsen känner oss  trygga med att förslaget till åtgärderna har sin grund i verksamhetsledningen och har ett tydligt patientfokus. Nu är förslaget att vi exempelvis kommer samla mer dagkirurgi vid Skaraborgs Sjukhus Falköping, göra fler planerade operationer vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping och akuta ingrepp koncentreras till Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi säkerställer kvaliteten genom att man blir opererad vid den del av sjukhuset som gör just de specifika ingreppen bäst, säger Susanne Larsson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Utöver samordning av opererande verksamheter kommer sjukhuset enligt förslaget arbeta mot att få en jämnare balans mellan sjuksköterskor och undersköterskor, utveckla närsjukvården, se över jour- och beredskapslinjer, samordna 24-timmarsvården inom barn- och ungdomssjukvården, samordna mottagningsverksamhet, arbeta på nya sätt med central administration och stab, stopp för hyrläkare, koncentrera all verksamhet till sjukhusorterna, skapa en chefstruktur som stöder förändringsarbete, minska behovet av lokaler med tio procent samt diverse mindre effektiviseringar. Alla förslag till åtgärder är tidssatta och det finns även en framräknad kostnadsbesparing per åtgärd.

7 kommentarer på “Sjukhuset i Lidköping får nytt namn
Fler operationer ska göras här”

 1. edvin1 skriver:

  Jag är rädd att det inte handlar om enbart ett namnbyte utan en försämring för alla lidköpingsbor. 

 2. delapaco skriver:

  Rubriken och texten är totalt missvisande. Lidköpings sjukhus som vi känner det kommer att läggas ned, det är det faktiska förslaget.

  * Kvinnorsjukvården inneliggande, med alla operationen, tas bort.
  * All akut ortopedi tas bort, läs benbrott. Istället skall sjukhuset bara producera mängder med proteser, läs höftoperationer. Detta betyder att man inte kan ha en ortopedakut, vilket betyder att man inte kan ha en kirurgakut, då man inte kan ta emot trauma (läs olyckor) utan en ortopedjour.
  * Ytterliggare 25 vårdplatser, med 35 anställda försvinner.
  * Urologioperationer tas helt bort.
  * Jourlinjerna för medicin, urologi, ortopedi samordnas. Läs – utgår från KSS. Detta BETYDER ATT AKUTMOTAGNINGEN STÄNGER. Även om det inte står i klartext. Utan bakjour kan man inte ha en akutmottagningsverksamhet.
  * Vidare skall all dagkirurgi, läs operationer där man kan gå hem samma dag, finnas i Falköping.

  Vad är kvar?
  En protesfabrik samt planerad mottagningsverskamhet.

  Detta gäller dock bara på pappret, då de flesta av oss (läkare/specialistsjuksköterskor) inte vill arbete så monotont, utan bred operativ verksamhet och utan en akutmottagning.

  Lidköpings sjukhus kommer att dö. Vilket kanske är planen. Så ni 8 som gillar denna nyhet – vet ni vad ni röstar för?

 3. Jorgen_Oberoende_liberal skriver:

  I din kommentar verkar det vara fakta bakom varje mening!

  Alltså, Hedvall, dags mobilisera Styrkorna för ett bevarande av det, snart sagt, enda vi har kvar att vara riktigt rädda om!

  Orosmoln över polisen, tingsrätten flyttad, åklagaren flyttad, kronofogden borta, tullen inte kvar!

  Vad bli kvar??

  N

 4. Napier skriver:

  Tyvärr är det så att det delapaco redogör för är framtiden för sjukhuset i Lidköping. Nu är det dags att kräva korten på bordet av politikerna och sen får vi kommuninnevånare börja agera! Märkligt nog, så betalar även vi som bor i Lidköping skatt till regionen och borde därför få del av vården på rimliga villkor. Har man planer på att lägga ner akutvården då har regionpolitikerna och vårdbyråkraterna styrkt den kollektiva idiotförklaring som ”folk i allmänhet” redan gett dem. Men inte ens regionpolitikena känner väl till hur det står till med vägnätet i västra Skaraborg?.

 5. Zeduce skriver:

  I och med att Hedvall mfl godkände och erkände Skövde som centralort kommer detta sönderfall pågå tills vi i Lidköping har kvar ungefär samma utbud som Töreboda och liknande orter…

 6. Jorgen_Oberoende_liberal skriver:

  Har mycket svårt att tro att du har rätt!

  Hur är det med detta, Kjell Hedvall, ska kommunen kämpa för ett orört sjukhus?

 7. Zeduce skriver:

  Ok slutklämmen på vad jag skrev är väl lite överdriven men du förstår ju andemeningen av det hela, i det jag skrev.

Kommentarerna är stängda