Gå direkt till Nyheten (Debatt: Säg din mening om framtiden för din bygd!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 november 2019
  1. Dagens namn:
  2. Pontus och Marina
  3. I morgon:
  4. Helga och Olga

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Säg din mening om framtiden för din bygd!

Publicerad fredag, 20 april 2012, 11:25 av Redaktionen

– Ta chansen att påverka kommunens förslag till utvecklingsprogram för landsbygden.
Den uppmaningen kommer från centerpartisten Kent Folkesson.  Tack vare Centerpartiets motion i kommunfullmäktige, som bifölls enhälligt, har ett arbete med att ta fram ett landsbygdsstrategiskt program påbörjats i Lidköpings kommun. En remissutgåva med bakgrundsuppgifter om olika kommundelar är klar och nu får alla möjlighet att säga sitt om hur man vill ha det i just sin bygd. Detta är en unik chans att påverka utvecklingen av landsbygden, genom att lämna egna ändringsförslag på det skrivna programmet.

En dynamisk kommun kräver att både landsbygden, som tätorter och staden ges förutsättningar att utvecklas och blomstra. Besöksnäringen kommer att bli viktigare i framtiden. Energi kommer mer och mer att produceras på landsbygden eller komma från vår skog. Detta är några exempel, dessutom är livskvalitet ett relativt begrepp som ligger i betraktarens ögon och känsla. Av den anledningen är det viktigt att det finns förutsättningar att bygga och bo över hela vår kommun.

En utveckling av hela kommunen är direkt nödvändig för att staden skall ut-vecklas och tvärt om. Ta chansen, var med och påverka hur du anser att hela kommunen ska bli livskraftig!

Kent Folkesson, gruppledare (C)