Gå direkt till Nyheten (Företagare i Skaraborg skriver till regeringen:
Försvara företagare mot kriminellas bluffakturor)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Företagare i Skaraborg skriver till regeringen:
Försvara företagare mot kriminellas bluffakturor

Publicerad torsdag, 26 januari 2012, 11:40 av Redaktionen

Antalet falska fakturor, så kallade ”bluffakturor”, från kriminella företag ökar och utsatta företagare hamnar i kläm mellan flera lagar och myndigheter. Nu uppmanar vi regeringen att ta situationen på allvar!
Det skriver företrädare för Företagarna i Skaraborg .

Hela 16 procent av småföretagarna i Sverige har drabbats av bluffakturor, enligt höstens Småföretagsbarometer. Samtidigt rapporterar Företagarnas juridiska rådgivning en ökning av samtal från utsatta företagare.

Blufföretag rider på företagares rädsla för betalningsanmärkningar. Skräckmetoderna som används tycks varken Polisen, Datainspektionen, Kronofogden eller domstolarna rå på. Nu krävs ett helhetsgrepp för att förhindra den negativa utvecklingen.

Justitieminister Beatrice Ask bör därför tillsätta en utredning för att skyndsamt utreda:

• om ångerrätten ska gälla även företag vid viss typ av distanshandel utan att den drabbar hederliga företag som gör affärer över telefon dagligen.

• hela 3:e kapitlet i avtalslagen och då särskilt att paragraf 36, som gör det möjligt att häva avtal som ingåtts under ”oskäliga omständigheter”, faktiskt används i domstolar även när det gäller företag, samt paragraf 30 om ogiltighet vid ”svikligt förledande” som ofta används i sammanhang med bluffakturor

• om villkoren för rättsskydd ska sänkas, eftersom de kriminella företagen alltid verkar hålla sig under 0,5 basbelopp.

• kreditupplysningslagen och hur nuvarande hantering hos Kronofogden ytterligare kan förbättras för att skydda företagare

• och förbättra lagstiftningen och skärp tillsynen för företag som bedriver inkassoverksamhet.

Företagarna driver ett aktivt informationsarbete mot våra dryga 9000 medlemmar i regionen t ex genom en utbildningsturné i februari. Vi bistår utsatta medlemmar och ger dem stöd i agerande och eventuella domstolsprocesser. För företagaren är det en fruktansvärd process att gå igenom. Detta försvagar svenskt affärsklimat och bör tas på stort allvar!

Skrivelsen är undertecknad av
Jens Bergqvist Ordförande Företagarna Grästorp
Anders Lindberg Vice Ordförande Företagarna Götene
Johan Svensson Ordförande Företagarna Vara
Maria Derner Regionchef Företagarna Västra Götaland