Gå direkt till Nyheten (Debatt: Akut sjuka kan inte vänta)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 februari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Debatt: Akut sjuka kan inte vänta

Publicerad tisdag, 10 maj 2011, 10:32 av Redaktionen

Bättre tillgänglighet för ambulanser och kortare köer till akutmottagningarna framhåller centerns Gunilla Druve Jansson i en debattartikel inför om-valet.

Du som blir akut sjuk har inte tid att vänta!

Vill du också få bort väntetiderna på akuten? Tycker du att hembesök av mobila läkare är en bra idé? Det kan bli så. Men det är du som väljer!  Det är därför så viktigt att du röstar i regionvalet.

Centerpartiet jobbar för att ambulanssjukvården ska vara likvärdig, oavsett var man bor i regionen. Vi är det enda partiet som vill att måltalet om att 90% av alla prio-1 larm ska nås inom 20 minuter i alla kommuner, och inte att det ska gälla för hela sjukhusområdet d v s Skaraborg. Under 2010 klarade ambulanserna att till 91% nå alla inom 20 minuter, vilket innebär att vi klarar målet.

Menvi vill att målet ska gälla alla kommuner. Det är hela nio kommuner som vi inte når målet. Därför så krävs det insatser och förstärkning av ambulanssjukvården, genom fler ambulanser som behöver placeras ut i Skaraborg. Ett annat förslag är att införa akutbilar med sjuksköterskor som snabbt kan åka ut till patienter.

Centerpartiet vill ge mer resurser till Sjukvårdsrådgivningen 1177 och inrätta en speciell barnlinje, som också ska kunna boka in tid på vårdcentralen, jourcentralen eller akuten. Det handlar om att få vård på rätt nivå.

Centerpartiet vill ha bättre tillgänglighet på vårdcentralerna. Fler borde kunna erbjuda kvällsöppet. För patientens skull tror vi att jourmottagningarna skall tillbaka till respektive sjukhus igen, för att slippa att bli hänvisad vidare när man kommer till jouren resp akuten.

Köerna på akuten måste kortas. Det är inte acceptabelt att vänta uppemot 3-4 timmar på akuten, vilket är medeltiden på våra akutmottagningar idag. Informationen till patienterna måste förbättras och servicenivån förstärkas.

Läkarbemanningen måste öka och vi måste få fler läkare att välja akutmottagningen som sin ordinarie arbetsplats.

Centerpartiet vill också inrätta en barnakut på KSS, speciellt för barn som ska kunna få en egen dörr in. Vi vill också ge äldre en gräddfil förbi akuten raft in på äldrevårdsavdelningar.

Centerpartiet vill ha nöjda patienter, därför måste vården formas utifrån patienternas behov och önskningar.  Vill du som vi – då vet du nu vad du ska rösta på!

Gunilla Druve Jansson  (C)
Regionfullmäktigeledamot och vice ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg