Gå direkt till Nyheten (Politisk enighet: Råda Ås skall räddas för framtiden!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 januari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Politisk enighet: Råda Ås skall räddas för framtiden!

Publicerad tisdag, 31 augusti 2010, 14:22 av Björn Smitterberg

Alla partier som i dag finns i fullmäktige vill att Råda Ås skall räddas för framtiden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har det i sina löften inför kommande period. Skogarna på åsen är med i den stora genomgång av hur Lidköpings kommun skall klara sitt åtagande med skogar och friluftsområden. Men att kommunen ska äga marken – det är inte säkert.

– Vi har ju diskuterat Råda Ås i samband med att vi diskuterat hur vi skall klara skogarna i Lidköping – vi har ju bestämt oss för att det ska finnas minst 1.100 hektar skog, säger Jonas Sundström (S) som är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

– För oss spelar det ingen roll vem som äger området, säger Hasse Rasetorp, moderat i Samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi vill gärna ha en överenskommelse med Sveaskog och stiftet som säkrar framtiden för Råda Ås som friluftsområde och lunga. Men Att köpa marken är vi inte intresserade av nu – det finns viktigare investeringar.

Miljöpartiet vill att kommunen ska ta upp diskussioner med nuvarande markägare – bl a Sveaskog och kyrkan – om att köpa marken och skapa ett kommu-nalt reservat i stället för det stiftsreservat som finns i dag.

– Så långt har vi andra inte gått, vi har inte sett att det finns behov av att köpa marken nu, säger Jonas Sundström.