Gå direkt till Nyheten (Debatt: Vi vill ha en korrekt debatt om flyget)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 20 januari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Debatt: Vi vill ha en korrekt debatt om flyget

Publicerad fredag, 12 februari 2010, 07:49 av Redaktionen

ikondebatt– Vi vill uppträda korrekt i debatten om flyglinje till Lidköping, skriver miljöpartisterna Madeleine och Göran Larsson i en debattartikel.

MP i Lidköping är måna om att uppträda korrekt. Det vi nu har är en principdebatt där vi beskrivit våra miljömässiga och ekonomiska motiveringar till att säga nej till att gå vidare för att se över möjligheten till att starta passagerarflyg från Hovby Airport till Landvetter Airport.

Vi har argumenterat i sak och sedan accepterar  vi förstås att andra kommer till andra principiella uppfattningar gällande passagerarflyg från Hovby Airport.

Vi vill påminna er läsare om att det är Luftfartsverket som godkänner nya flyglinjer i Sverige och att denna aktuella nya linje som det är tänkt att Cityairline skall köra kräver en särskild ansökan som ännu inte har kommit in.

Det är ju så att den utredning som nu leds av Kjell Hedvall och Carin Lexmon med bl a näringslivsansvarige tjänstemann samt VD:n för  Lidköping Hovby Flygplats AB i samverkan med City Airline först ska vara klar . Denna utredning skall ju se över vad som krävs gällande upprustning, personalkapacitet av Hovby Airport. Man ska också utreda möjligheten att skapa ett marknadsbolag (Air Skaraborg) där företag och enskilda erbjudes att vara med, samt utröna intresset från de övriga 14 skaraborgskommunerna vilja att vara med i detta projekt.

Det som har uppkommit i debatten gällande de ekonomiska förutsättningar är schablonkostnadsberäkningar beräknat på 50 % beläggning  som vi gruppledare haft en särskild information om den 28 januari  samt kommunstyrelsen tisdagen den 2 februari.

MP och V sade där nej till att ge Kjell Hedvall och Carin Lexmon detta uppdrag som inkluderade en avsiktsförklaringen med Cityairline i syfte att utreda möjligheterna att inom Air skaraborg konceptet etablera en flyglinje mellan Hovby och Landvetter.

Denna linje vill man skall ingå i den särskilda destinationssatsning som Cityairline lanserade den 2 februari där det lät på detta sättet under presskonferensen:

– Göteborgsbaserade City Airline börjar flyga mellan Göteborg Landvetter Airport och ett tiotal svenska regionsstäder – däribland Växjö, Örebro, Borlänge, Norrköping och Karlstad. Med synkroniserade avgångar ansluts de nya inrikeslinjerna på Göteborg Landvetter till ett 40-tal destinationer i Europa. Satsningen kan skapa flera tusen nya jobb i regionerna, minskar restiden väsentligt och skapar helt nya förutsättningar för regional utveckling.

Det kan sägas att dessa redan klara inrikesdestinationsorterna sökte tillstånd redan för över ett halvt år sedan. Det är så att Luftfartsverkets utredningstid inte är under  6 månader enligt uppgift.

Det är naturligt att denna typ av fråga engagerar medborgarna och det är viktigt att denna fråga diskuteras på alla nivåer i lokalsamhället (köksbord, arbetsplats till kommunfullmäktige).

Miljöfrågan kan ju ses ur olika perspektiv men som vi i MP ser det, så jämför vi här trafikslag för passagerartrafik och inte för frakt . Vi kan därför inte förstå att vi ska använda ett flyg på en sådan kort distans som 11,9 mil landvägen när man kan komma till denna plats inom 2- 2.5 timmar och då betydligt miljövänligare, samt mer ekonomiskt via
buss och tåg.

Ekonomifrågan gäller att vi i princip inte vill att vi som kommun ska subventionera denna typ av trafikslag. Detta kan ju göras via skatteunderlaget eller kapitalet. Betänk att detta 19-sitsiga flyg skall färdas fyra gånger till och från Hovby varje dygn måndag till fredagar och två gånger till och från Hovby på söndagar enligt grundförslaget för utredningen. Man beräknar underlaget på 50 % beläggning vilket skullege cirka 10.000 människor till och från Hovby Airport. Detta för en kostnad som utifrån nu framlagda schabloner skulle kunna hamna mellan 5 till 18 miljoner per år beroende på de andra aktörernas i projektet ekonomiska delaktighet.

Detta ska jämföras med att vi i dag betalar 5 ,8 miljioner i drift för vår busstrafik i staden som 2009 hade 140.000 passagerare och som är i behov av ytterligare satsningar framgent. Det är också mycket viktigt att veta att vi via regionskatten betalar Kinnekullebanan som har cirka 450.000 passagerar per år och där vi ser en positiv trend med ökat resande.

Det krävs en satsning på att få till triangelspåret via Håkantorp så att vi via Trollhättan yttterligare kan kapa restiden från dagens 1,30 till mot 1 timme. Att Lidköping ger en signal att satsa på en flyglinjekommer inte ses positivt i regionen när man sedan ska prioritera infrastruktursatsningarna i regionen. MP kommer driva frågan i valet på
den kommunala och regionala nivån.

Det är också viktigt att ordentligt syna turismen och att flyglinjen skulle ge så mycket mervärde som det säges av bl,a representanter från Göteborg och Compani. Det behövs en särskild kompleterande skaraborgsutredning som också jämför effekter med betydligt miljövänligare trafikslag som dessutom inte ekonomiskt är så dyra som flyget och som tar betydligt fler passagerare. Vi i MP anser att vi bl a kan satsa på särskilda turismbussar/tåg till skaraborg under den
semestertid vi har.

Vi har respekt för att man nu startat denna utredning och att den är i sin inledningsfas men då frågan är mycket principiell så har den enligt vår mening varit mycket värdefull att diskuteras utifrån olika perspektiv så att medborgarna kan fundera på om man verkligen vill detta eller ej?

Inget parti hade med detta inför valet 2006 och den fanns inte tills den 2 februari med på något sätt i den kommunala politiska planeringen.

Vi hoppas slutligen att om det efter utredningens resultat fortfarande finns en majoritet för etablering av flyg, blir så att man låter det slutliga avgörandet i så fall komma efter valet! Medborgarna har rätt att påverka detta! Glöm inte att utredningstiden på sex månader gör att ett besked från luftfartsverket ändå inte lär komma före valdagen!

Denna fråga är absolut inte en cykelställfråga utan i högsta grad en principfråga. Det är skillnad på att använda Hovby Airport som verkstad med den fraktflygverksamhet som bedrevs fram till december 2009  av Westair än att bedriva regulär passagerartrafik via flyget på en sådan kort sträcka som 11,9 mil.

Om ni medborgare vill veta ännu mera så kan ni komma till torget nu på lördag, där vi i MP finns på plats samt så kommer det komma en särskild information om City Airline-Air Skaraborg på kommunfullmäktige den 22 februari kl 18,15 (Lidbeckska huset) av VD:n för Lidköpings Hovby Flygplats AB.

Göran Larsson MP
Madeleine Larsson MP

10 kommentarer på “Debatt: Vi vill ha en korrekt debatt om flyget”

 1. Jan M (M) skriver:

  Göran :
  Om du vill ha en korekt debatt börja att jämföra med de alternativ som finns dvs bil.
  Varför vill ni bara subventionera vissa trafikslag, vi skulle knappast ha någon buss eller tågtrafik utan subventioner medan bilen kraftigt överbeskattas.

 2. Malin skriver:

  Trams, Jan. Bilen är underbeskattad med tanke på de skador den orsakar på miljö, hälsa och genom olyckor. I många andra länder får varje bilist betala trafikförsäkring som täcker de sjukvårdskostnader som trafiken orsakar genom olyckor. I t ex British Columbia, Kanada (där OS pågår just nu) är trafikförsäkringen 5-10 gånger dyrare än i Sverige. Och då har man inte räknat med de övriga kostnader som bilismen orsakar för sjukvården, astma m.m.

 3. Malin skriver:

  Det vore fel att jämföra flyg med bil eftersom flyget är en form av kollektivt färdmedel utan den flexibilitet som bilen har. Flyget ska jämföras med andra kollektiva färdmedel – främst buss och tåg, som är mkt mer energieffektiva. Det är OK att subventionera kollektivtrafik som MINSKAR utsläppen men dit hör inte flyget. Vi måste satsa på det miljöbästa. Varför ska skattebetalarna subventionera flyg? Låt biljettpriset avspegla verklig kostnad!

 4. Nisse skriver:

  En fråga Malin; vet du liter-priset på bensin i Kanada jämfört med Sverige…? (Ledtråd: det beror på skatten!)

 5. Jan M (M) skriver:

  Malin:
  Hade vi samma total kostnad per körd mil i Sverige som i Kanada vore jag mycket nöjd !
  Att ha råd att transportera sig är en förutsättning för ett fungerande Sverige. Hur många barnfamiljer tror du bodde på Kållandsö om de inte hade råd med bil?
  Hur många svenskar bodde det i norrland om inte man hade råd med bil ?
  Ni kan inte göra alla till storstads bor, hela Sverige ska leva !

 6. Jan M (M) skriver:

  Malin:
  Är buss alltid mer miljövänligt än bil ?
  Stadsbussarna har i snitt mindre än 6 passagerare per tur dvs det sitter i medeltal 3 personer i bussen. Är en buss med 3 personer mer miljövänligt än om de tog bilen ?

 7. Göran Larsson MP skriver:

  När vi ev till 2012 kan köra våra bussar med biogas så är detta självklart ett klart miljövänligare alternativ än ngt annat färdslagsalternativ förutom tåget. 140 000 resande per år skall kunna fördubblas under nästa mandatperiod inom statstrafiken . Vi ska öka turtätheten samt att linjerna går rätt.
  Framtiden är att stimulera klimatvänliga kollektivtrafikslag som buss och tåg. Att ge privatbilliisterna möjlighet att gå över till buss/tåg

 8. Birdy skriver:

  @Göran. personbilarna går även dem på biogas det är ju samma förbränningsmotor i båda. det är inget fel på kollektivtrafiken om man ser till storstaden, men vi på landsbygden får aldrig den möjligheten så varför ska vi bli lidande mer än dem som bor i städerna, vi ska ju arbeta vi med då finns bara bilen som alternativ, tänk på helheten och inte bara på storstäder och tätorter. jag har inte råd att bo centralt så jag har inget val.

 9. Göran Larsson MP skriver:

  Jag är väl införstådd med detta och ser det som mycket viktigt att stimulera möjligheten att köra en biogadsriven bil Med miljöpremier mm. Viktigt är också att en väl utvecklad kollektivtrafik även på landsbygden ger större möjligheter att leva och verka på samma villkor som i staden. Vi i MP i Lidköping vill verka för detta..

 10. Carin skriver:

  Flygningarna från västerås börjar redan i mars, sedan kommer det att dra igång i januari nästa år.. GÖTT!!!

Kommentarerna är stängda