Gå direkt till Nyheten (
Debatt: Fler poliser i i yttre tjänst?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat


Debatt: Fler poliser i i yttre tjänst?

Publicerad fredag, 27 mars 2009, 10:47 av Redaktionen

En facklig företrädare för poliser kritiserar beslutet om indragna civilt anställda och hävdar att det inte blir fler poliser på gatorna även om antalet poliser ökar.

Fler poliser i i yttre tjänst?

Efter att ha följt den politiska debatten i vissa tidningar vill jag som ordförande för ST inom polisväsendet i Västra Götaland ge vår syn på framtiden för polisen.

Det är helt riktigt att antalet poliser i Västra Götaland ökar under 2009 och 2010.
Att detta kommer att innebära fler poliser i yttre tjänst kan dock diskuteras ur flera aspekter.

En aspekt är den som framförts i debatten: det ekonomiska läget i Polismyndigheten i Västra Götaland. Underskottet innebär totalt stopp för extern rekrytering av civilanställda, inte ens pensionsavgångar ersätts. Myndigheten har avslutat i stort sett alla tidsbegränsade anställningar, man tar inte heller in externa arrestantvakter i samma utsträckning som tidigare.

Detta innebär givetvis att någon annan än de civilanställda eller de arrestantvakter som tidigare utfört arbetsuppgifterna måste göra detta. Alla tidigare arbetsuppgifter finns kvar och vi har fortfarande samma krav på att verksamheten ska fortsätta för att oss medborgare den service och trygghet som du och jag genom vår skattesedel betalar för.

En annan aspekt är att fler poliser ute innebär fler ärenden på utredningsenheterna. Dessa ärenden ska tas om hand och minskningen av civil personal innebär att kvalificerade civila utredare placeras på expeditioner och i receptioner och därmed måste poliser göra dessa arbetsuppgifter istället för att vara i yttre tjänst. Fler poliser ute innebär också ett större antal gripna och anhållna, de arrestantvakter som tidigare bevakade dessa ska inte tas i anspråk i samma utsträckning som tidigare eftersom myndigheten måste spara. Istället utförs bevakningen av poliser, förutom de tider som myndigheten har avtal på fast tid, främst helger.

Transporter av anhållna/gripna i Göteborg ska inte längre utföras av transportenheten i Göteborg eftersom de vaktkonstaplar som gjort detta har varslats om att deras visstidsanställningar avslutas. Istället ska poliser i yttre tjänst utföra dessa transporter.

På ledningscentralen i Västra Götaland har man haft goda erfarenheter av civila operatörer, trots detta får man, av ekonomiska skäl, inte rekrytera fler utan skall istället rekrytera poliser. De flesta som rekryteras till ledningscentralen är unga poliser som skulle göra stor nytta i yttre tjänst. Istället ger man dem en betydligt högre lön, än de har som arbetar i yttre tjänst, för att locka dem att arbeta på ledningscentralen.

Även vid gränskontrollen har man avbrutit en kungörelse som riktade sig till civila och rekryterar istället in poliser där.

De som ska se till att verksamheten fortsätter är poliser som placeras på arbetsuppgifter som de civilanställd gjort tidigare.

Det minskade antalet civilanställda kommer också att innebära en sämre service till medborgarna med minskade öppettider samt färre serviceställen där medborgarna kan utföra sina ärenden. Detta kommer främst att märkas sommartid då vi inte får anställa några semestervikarier

Detta innebär att polismyndigheten i Sverige får 20 000 poliser. Men om regeringen inte också ger de ekonomiska förutsättningarna kommer detta inte att innebära en ökning av poliser på gator och torg i den omfattning som medborgarna tror.

Den civila personalen används som budgetregulatorer vid myndigheterna, dvs. om man inte klarar besparingar eller de ekonomiska ramarna så minskar man antalet civilanställda och placerar istället poliser på dessa arbetsuppgifter. Precis samma sak hände förra gången då polismyndigheterna drabbades av ekonomiskt underskott!

Till sist vill jag tillägga att en polismästares yttrande om att dimensioneringen inte påverkas av att poliser utför civila arbetsuppgifter är helt korrekt. Men man ska också ha klart för sig att trots de nya poliser som kommer så har dimensioneringen inte höjts i Våstra Götaland sedan jag började vid myndigheten 2001. Dimensionering är lika med det antal poliser som minst ska finnas i tjänst vid olika tider på dygnet, det säger ingenting om vad poliserna skall utföra för arbetsuppgifter eller om vi de facto har eller inte har fler poliser i yttre tjänst på gator och torg!

Det ska dock tilläggas att detta inte är unikt i Västra Götaland utan detta pågår i hela polisväsendet i Sverige.

Christina Staffansdotter
ST inom polisväsendet i Västra Götaland

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Calle
Gäst
Calle
27 mars, 2009 11:02

Vi får väl” importera ”polis från annat land för att täcka behovet. Eftersom de kriminella vi ” importerar” inte kostar ngt. utan snarare berikar, borde ju även polis göra detsamma.

Jan-Olof
Gäst
Jan-Olof
29 mars, 2009 10:10

Polisen ska delas upp i olika grupper med olika uniformer som i andra EU–länder . Utse ordningspoliser genom val samma som vi hade i början 1800-talet i Sverige de ska också få en enkel utbildning och egen uniform . Har ordningspoliser samma språk och kultur om de boende i statsdelen har är detta en klar fördel .

Undrande inflyttad
Gäst
Undrande inflyttad
29 mars, 2009 06:14

” Polisen delas upp i olika grupper” I Sverige har vi en gemensam utbildning för polisen, alla har samma grund i botten,
Att man utser polisen genom val och ger de ”en enkel utbildning” Va pratar du om, ngt civilgarde eller annat föråldrat. Se till att Polisen får bättre ekonomi, låt arrangörerna av stora evenemang betala för sig, de ä en början.