Gå direkt till Nyheten (Bygglov i Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bygglov i Lidköping

Publicerad onsdag, 18 mars 2009, 15:36 av Björn Smitterberg

Här är en sammanställning över bygglov som givits under januari och februari.

I denna sammanställning är det endast så kallade delegationsbeslut med. Delegationsbeslut gäller bygglov som följer i förväg givna regler och därför fattas av tjänstemän. Vissa smärre bygglov såsom bl a inglasningar, insättning av kaminer har ej tagits med.

Härene Bil AB har fått bygglov för uppsättning av skyltar på Skaragatan 79

Rettig Sweden AB får bygga till skärmtak på Gjuterigatan 3.

Lidköpings Carpart AB får bygga till skärmtak på Stenportsgatan 49.

Lidköpings elnät för bygga nya nätstationer på Sunnerbergs Prästbol 1:1 och Tolsjö 1:25.

Pija Henström får bygga ny villa på Jönslunda 4:93.

Preem AB får uppföra en så kallad AdBlue-anläggning på Kartåsgatan 3.

Lantmännen för bygga till på sjöhagsgatan.

Lidan Marine AB får bygga till lokalerna, riva ett skärmtak och tillfälligt använda ett lagertält.

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB får bygga servicebyggnad på Läckövägen.

Västgötafastigheter får bygga en ny förbindelsegång mellan byggnader på sjukhusområdet.

Paul Klemisch får bygga till villa och bygga garage på Strö Hyllingsund 16.

Lidköpings kommun får bygga ny parkeringsplats på Sockerbruksgatan.

Lidköpings kommun får bygga om skollokaler till förskola på Tornväktargatan 18 – Lilleskogsskolan.

Per-Anders Björk får bygga till villa på Rudenschöldsgatan 8.

Sabina Harpsöe och Niklas Johansson för bygga villa på Jönslunda 5:1.

Lidköpings Motorsportarena får bygga nya byggnader för omklädning och WC på arenan.

Leif Holmquist får inreda vind till bostad på Trädgårdsgatan 14.

Lisa Eriksson och Mikael Mellegård får bygga villa med garage på Virvelvindsvägen 13.

Ingemar Sixtensson får bygga ny vedbod och bygga pool vid Solhaga, Spiken.

Christer Bergsten får bygga garage samt carport och förråd på Trelleslätt 8 på Kållandsö.

Kvänumsbygdens Energi får bygga ny nätstation på Nordhalla 1:3.

Caroline Eriksson får bygga ny villa med garage på Stola 1:12.

Lidip AB får bygga gasdepå på Skaragatan 81.

Bostadsrättsföreningen Braxen får bygga förråd på Zettervallsgatan 7A-D

Sparbanken Lidköping får sätta upp skyltar på Harven 1.

Peter Labecker får bygga villa med garage på Virvelvindsvägen 15.

Pia och Thomas Johansson får glasa in uterum samt bygga nytt garage där äldre rivits på Skaragatan 55.

Anders Danielson får riva äldre hus på Villa Giacomina 4.

TeliaSonera får bygga nytt reservelverk på Såtenäs 2:2 samt Saleby 1:5.

Bernt Hasselström får bygga carport med förråd på Klintholmsvägen 17.

Birgitta och Lennart sundell får bygga ny carport på Nygårdsgatan 5.

Järpås församling för bygga till församlingshemmet.

Vänersviks Förvaltning AB får riva garage och förråd på Kållandsgatan 20.

Snicke Bygg & Finsnickeri AB får bygga fritidshus och riva ett äldre på Klintholmsvägen 6.

Bostadsrättsföreningen Margretelund får bygga nytt garage på Margretelundsgatan 1 och Svartebäcksgatan 2.

Stellan Rahm får bygga om och bygga till ett flerbostadshus på Gluntgatan 3.

Lidköping Bredband får bygga ett nytt teknikhus på Kartåsen 1:1.