Gå direkt till Nyheten (Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 februari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar

Publicerad onsdag, 10 december 2008, 14:55 av Redaktionen

Sverige fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser. Under 2007 minskade utsläppen ytterligare två procentenheter. Sveriges totala utsläpp har nu totalt minskat med 9 procent sedan 1990. Årets minskning är en av de större sedan 1990. Enbart vid två tillfällen tidigare sedan 1990 har minskningen varit större mellan två år.

Sverige fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser. Under 2007 minskade utsläppen ytterligare två procentenheter. Sveriges totala utsläpp har nu totalt minskat med 9 procent sedan 1990. Årets minskning är en av de större sedan 1990. Enbart vid två tillfällen tidigare sedan 1990 har minskningen varit större mellan två år.

Miljödepartementet tog idag emot de preliminära uppgifterna om Sveriges utsläpp av växthusgaser för 2007. Naturvårdsverkets sammanställning visar att de samlade utsläppen av de viktigaste växthusgaserna som regleras i Kyotoprotokollet fortsätter att minska. Minskningen från 2006 till 2007 var drygt 2 procentenheter. Utsläppen 2007 var de lägsta under hela perioden sedan 1990. De totala utsläppen har nu minskat med 9 procent sedan 1990 och uppgick 2007 till 65,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period har ekonomin växt med 48 procent.