Gå direkt till Nyheten (Debatt: Politiker svarar på öppen fråga om demokrati)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 mars 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Debatt: Politiker svarar på öppen fråga om demokrati

Publicerad fredag, 27 juni 2008, 11:35 av Insändare

– Det är politiken som bestämmer, inte tjänstemännen, svarar de båda socialdemokratgerna Jonas Sundström, ordförandei  Samhällsbyggnadsnämnden, och Poul Rask, ordförande i miljö- och byggnämnden, i en artikel som svar på frågor som Ingvar Rydqvist ställt.

Här är artikeln i sin helhet:

– – – –

Svar till Ingvar Rydqvist:

Du har skrivit ett öppet brev till undertecknade avseende, vem bestämmer i Lidköping?

Det är politiken som bestämmer. Samhällsbyggnadnämnden och miljö- och byggnämnden har tagit besluten. Samhällsbyggnad har haft kontakt med länsstyrelsen och de har bedömt förändringen av bussparkeringen vid torget till en parkeringsplats.

Det svaret är en del av det som utgjort vårt beslutsunderlag.
De politiska partierna har behandlat frågan.
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan i politisk enighet fattat beslutet.
Kommunfullmäktige har beslutat om inriktning och fastställt budget avseende resecentrum och för förändringarna vid torget.
Miljö- och byggnämnden har prövat bygglovet och tillstyrkt det.

Du har valt att överklaga vårt beslut vilket kommer att prövas av myndigheterna, vilket vi här inte kommer att kommentera utan avvaktar den bedömningen. Du har angivit andra förslag på busskurernas utformning vilket vi tolkar som att du inte motsätter dig deras placering.

Vi vet också att det alltid sker förändringar i en stadsutformning vilket det gör här och nu. Vi har också bedömt det som Lidköpingsborna värnar högt och det är tillgängligheten till vårt torg, vi skall bevara det som vi alla uppskattar så högt vår torghandel för ett levande centrum i en attraktiv kulturmiljö.

Vi tackar härmed för ditt öppna brev.

Med Vänliga Hälsningar
Jonas Sundström, Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Poul Rask, Ordförande miljö- och byggnämnden.