Gå direkt till Vänern-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 20 februari 2018
  1. Dagens namn:
  2. Vivianne
  3. I morgon:
  4. Hilding

Ny rapport om utmaningarna med Vänern och varmare klimat
Dricksvattenuttaget kan hotas

vanern2_maj10Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna. Rapporten blir ett viktigt underlag för till exempel samhällsplanering.

1

Bankstiftelse satsar öringar i fisketävling

I april arrangeras årets upplaga av Kinnekulleträffen med Hönsäters hamn som centrum. det är en trollingfisketävling som brukar locka över hundra deltagande båtar. Dessa brukar ta över 500 fiskar, och nu går Sparbankstiftelsen Skaraborg in och sponsrar med pengar till öringsmolt.

0

Möte i Lidköping om läget för siken och dioxinet

väner-sikFör att klarlägga allt som gjorts och hur läget är för Vänersiken kommer ett möte att hållas på biblioteket i Lidköping under onsdagen. Hit hoppas man att yrkesfiskare och andra intresserade skall komma. Flera forskare är inbjudna att medverka.

0

Kraftig ökning av laster via Lidköpings hamn

fartyg-hamn-lossning

Vänerhamnar – i vilket hamnen i Lidköping är en av fem hamnar – noterar en rejäl ökning av laster. De senaste åren noteras en ökning på tio respektive tolv procent.

0

Stort rederi vill konkurrera om Vänerns containertrafik

sjofartlop_chrlSvenska Orientlinjen kan bli en ny spelare på Trollhätte kanal och Vänern.

Mycket vatten i åar och bäckar
Vänerns yta stiger snabbt

råmeån-starck-180102Det forsar mycket vatten i åar och bäckar just nu, efter mycket regn och nederbörd som snabbt smält undan. För vissa delar av landet varnas för höga flöden.

Lidköpingsföretaget Micore premiärvisar båt på mässa

micorenyhet2017När Båtmässan i Göteborg öppnar i början av 2018 riktas blickarna bl a på en ny båt från Micore i Lidköping.

Navens och Hjortens fyrar blir byggnadsminne

navensfyr_nedklippgI dag beslutade regeringen att förklara Navens och Hjortens fyrplatser  för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

Mycket kvicksilver i Vänerabborre

Abborrar fångade i norra delen av Vänern visar på höga halter av kvicksilver och bör inte ätas ofta. Särskilt gäller detta kvinnor som vill bli eller är gravida.

Sjösättning och dop i Holland för nytt Lidköpingsfartyg

Snow-Crystal-launching-(002)I lördags sjösattes nybygge 445 vid det holländska varvet Ferus Smit BV i Westerbroek. Än en gång var det Erik Thun AB i Lidköping som tog emot ett nytt fartyg byggt med senaste kunskaperna om skrovform m m. Fartyget är byggt med maxmått för Vänersjöfart.

Skarp kritik mot förslag till översiktsplan och LIS-område

vanern-venern1307-033Ett par som bor bofast på Kållandsö är i en skrivelse till Lidköpings kommun skarpt kritisk till förslaget till översiktsplan och så kallade LIS-områden. De menar att förslagen är ett hot mot de fast boende på ön.

Vänern kommer att variera mer – allt mindre is
Nya beräkningar från SMHI

sandbeck-venernvanern161031SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden.
Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer.
Rapporten ger viktigt underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.

Gösfisket är certifierat

gösGösen är en populär matfisk, den är uppskattad av fritidsfisket och ekonomiskt viktig för yrkesfisket. Mest gös fångar yrkesfisket i Hjälmaren, Mälaren och Vänern. I samtliga dessa sjöar är detta gösfiske nu MSC-certifierat.

Vänerslingan vill slippa farleden

genre_venern460I ett brev till Lidköpings kommun begär Vänerslingans förening att kommunen skall ta hand om fritidsbåtfarleden Storeberg-Källstorp-Svalnäs. 

Den posten kom fram…

flaskpostFör drygt ett år sedan sjösatte en flicka på Kålland en flaskpost. Nu har den hittats, den återfanns på en strand på Djurö.

Förslaget till vägar, tåg och sjöfart för västra Sverige

kinnekullebanan_140430Trafikverket har i eftermiddag kompletterat överlämnandet av ny infrastrukturplan med ett pressmeddelande gällande västra Sverige. Det pressmeddelandet återges här. 

Naturvårdsverket vill lätta på strandskyddsreglerna

ekholmen_vanernEn utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar i dag till regeringen förslagen på regeländringar.

”Sigrid Storråda” får huvudroll när film om vikingen Halvdan spelas in

jonaskrantz170826Det kliar i skägget på Jonas Krantz, han är inte riktigt van att låta det växa. Han är ordförande i den förening som driver verksamheten ombord och kring Sigrid Storråda – det enda långskeppet med förebild från vikingatiden i Sverige.
Jonas Krantz måste låta skägget växa minst en månad till, för han är en av dem som ska spela roller vid inspelningen. Han skall ha skepparkrantz.
ikon-bildreportage.

Vänern i särskilt focus en vecka

ikonbadvenernvanernAlla 13 kommuner runt Vänern deltar på ett eller annat sätt i Vänerveckan som inleds på lördag. För Lidköpings del är det Vänermuseet som står för projektet.

Alla Lidköpings stränder omfattas av förslag till riksintresse

friluftsområdeLänsstyrelsen arbetar sedan ett par år med ett förslag till utökning av ”Områden för riksintresse för friluftsliv”. I det senaste förslaget omfattas hela Kinneviken, samt Lidköpings kommuns hela kuststräcka ända till Grästorp och Vänersborgsviken.

Regeringen: öka våtmarkernas roll

regeringen-ikonRegeringen vill öka kunskaperna om våtmarkernas roll för att förebygga torka och vattenbrist

Vänerns yta sjunker igen

Vänerns yta har på några veckor sjunkit rejält igen och är nu 27 centimeter under det normala för månadsskiftet mellan juli och augusti.

Nöjd med premiärdagen för Sjöexpressen

sjöexpressenvänern170720aMed sammanlagt ett tiotal bokningar på olika sträckor är Jonas Lindborg nöjd med första dagen för sjöexpressen Vänern. 

Vattenbrist påverkar kanalresor

juno_1Trots en lång, kall vår och låga vattennivåer i sjöarna längs Göta kanal har säsongen haft god tillströmning av båtar och trafik.
Nu påvisar sjön Asplången, vid Västra Husby, så pass låg vattennivå att de mest djupgående fartygen inte längre säkert kan färdas i Göta kanals östligaste delar. Strömma kanalbolag väljer därmed att ändra rutt för flaggskeppen M/S Juno och M/S Diana samt M/S Wilhelm Tham.
Arkivbild: Juno.

Fartygsbilderna: Seglande skepp

libertatasEtt vackert skepp har varit i Malmö på besök och Ronney Hedvall skickade bilden. 

Trafikstart på Vänern 20 juli – nu finns turlista

vänerexpressenKinneviken får, som Lidköpingsnytt tidigare berättat, en ny linjetrafik med en snabb båt för 12 passagerare.

Minskad vårflod – SMHI föreslår vattenreglering

sannornavanernsandbeck16103Minskad vårflod effekt av klimatförändring – kan motverkas med vattenreglering.
Bl a har Vänern betydligt lägre vattenstånd än normalt och så har det varit sedan snart ett år, det har synts tydligt på Lidköpings stränder. 

Testar snabb båttrafik på Vänern
Skapar sjöförbindelse över Vänern

vänerexpressenUnder ett par veckor med start den 17 juli kommer Vänerexpressen trafikera Vänern.
En snabb båt kommer att ta passagerare till och från hamnarna i Mariestad, Hällekis, Lidköping, Läckö Slott och Spiken.

Trotjänare till skrot efter haveri

sternöhaveri17072ga”Sternö” har nu sålts till Fredrikshavns Varv för skrotning. Det äldsta handelsfartyget i Sverige och en välkänd gäst i Lidköping är därmed borta.

Letar plast i Vänern

vanern_maj_10– Nu undersöker vi halterna av mikroplaster och mikroskräp i Sveriges fyra största sjöar. Alltså Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Mikroplast är nämligen inget unikt problem för haven. Det kan finnas lika mycket, om inte mer, i våra sötvatten.
Det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Muddring pågår

muddring-lopNu muddras hamninloppet till Framnäshamnen – ett inlopp som haft problem med att sand lägger sig just här och proppar igen. 

”Yrsa” får dansk hemmahamn

yrsa1Segelfartyget ”Yrsa” som i flera år varit ett vackert litet skepp som legat i Lidan – dock inte de senaste åren då hon funnits på Kållandsö, har nu fått nya ägare och ”Yrsa” får dansk hemmahamn.

Thunbolagen utökar – köper skeppsklareringsföretag

Erik Thun förvärvar majoriteten av aktierna i skeppsmäkleri-företaget OP Svensson Shipping som i samband med köpet får det nya namnet OP Ship.

Virussjukdom på lax i Vänern
Hot slå hårt mot yngel

gullspångslax_naturumVirussjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN, konstaterades i början av december i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. För att förhindra smittspridning införde Jordbruksverket smittskyddsåtgärder på avelsfiskanläggningen där den smittade fisken återfanns. Virussjukdomen kan inte smitta människor och det är inte farligt att äta smittad fisk.
Arkivbild Lidköpingsnuytt: Gullspångslax

Vänerns fyrar – bok i omarbetad utgåva

bok-vänernsfyrarFör 17 år sedan utkom boken om Vänerns fyrar – lagom till att 200 åer med Vänerns seglationsstyrelse upphörde och Sjöfartsverket tog över.Sedan dess har 16 av Vänerns lysande sjömärken släckts. Nu har Vänermuseet med stöd av länsstyrelserna runt Vänern givit ut boken på nytt. Med fler bilder, med nya bilder och med nya berättelser.

Provkör lastpråm till Vänern i dag

I dag provkör företaget Avatar Logistics AB en pråm från Göteborg till Vänersborg längs med Göta älv. Målet är att undersöka sjötransporten och hantering i hamnar samt inventera eventuella hinder.

”Fångar” på Vänern får slussa

sternöhaveri17072gaI eftermiddag kunde det första av sex fartyg släppas förbi haveristen ”Sternö” som ligger fullastad med spannmål från Lidköping delvis kantrad, delvis sjunken i farleden alldeles ovanför slussen. Passagen sker under eftermiddagen, de övriga fem under morgondagen.

Vänerns vattenstånd: lägre igen

sannornavanernsandbeck16103Arkivbild – Östra Sannorna 3 januari
Efter att förra veckan has nått upp till 44 är dagens siffra 43,97 meter över havets yta. Vänerns yta har nu varit under det normala sedan i juni. 

Högtryck i Lidköpings hamn

fartyg-160309

Det har under de senaste veckorna varit många laster såväl ut som in via hamnen i Lidköping. Och trycket fortsätter.

Lidköping överklagar inte beslut om strandskydd
Satsar på lagändring i stället

sandbeck-venernvanern161031Socialdemokraterna i Lidköping övervägde i veckan att samverka med allianspartier för att överklaga det senaste länsstyrelsebeslutet om strandskydd. Men i kväll meddelade Kjell Hedvall på fråga från Lidköpingsnytt att det inte blir något överklagande.

Mera vatten i Vänern

venerbild_c_130603Vänerns yta har lämnat de rekordlåga nivåerna och börjat stiga. Men är ändå på en ovanligt låg nivå.

V + Mp motsätter sig överklagan av strandskydd
S överväger samarbete med alliansen

I dag togs frågan om kommunens möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut om strandskyddet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns nämligen  tecken på att socialdemokraterna liksom allianspolitikerna inte är nöjda med att en tjänsteman vid länsstyrelsen har större makt än kommunfullmäktige.

Åtgärder och stort engagemang krävs för ökad sjöfart
Ny utredning berör transporter på Vänern

Fartyg_Foto_Jim_PetterssonDet finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och järnvägstrafiken. Det konstaterar Sjöfartsverket som analyserat utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart.

Storsatsning på industri vid Vänern

Billerud/Korsnäs investerar 5,7 miljarder kronor i utbyggnaden av en ny kartongfabrik vid Gruvöns bruk vid norra delen av Vänern.

36 sjöräddningslarm på Vänern

sjoereddn_sgnilssonAntalet sjöräddningsinsatser under maj till september ökade i år jämfört med föregående år, från 724 insatser till 899. Årets fritidsbåtsäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007. Från utsatta på Vänern kom det 36 larm.

Sjöfartsverkets version av slussrapport

nordicamandasluss2013I måndags presenterades den utredning om Trollhätte kanals slussar som Sjöfartsverket gjort. I dag har ett pressmeddelande kommit om utredningen.

Vänerlänen vill ha nya slussar

nordicamandasluss2013Det finns längs Trollhätte kanal och runt Vänern en enighet om att försöka få riksdagen att besluta om nya slussar i kanalen.