Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 27 juni 2017
  1. Dagens namn:
  2. Selma och Fingal
  3. I morgon:
  4. Leo

Mötesplatsen i dag

TISDAG 27 JUNI

SeniorCenter,  Målaregatan 22, tele. 771288
14:00-16:00 Happy Hours! Fika till halva priset i vårt café.

Invigning av bro
18: Ullersundsbron invigs med bandklippning och mingel

Natur- och kulturpromenad
18: Naturum – Hvita Hjorten. Promenad med författaren och örtexperten Lisen Sundgren. 100:- Inkl måltid, Anm senast 26/6 till 0733-838362

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):
18.00 Transformers: The Last Knight, 11 år
18.00 Wonder Woman, 11 år
21.00 The Mummy, 15 år
21.00 Baywatch, 11 år

Hela Mötesplatsen – klicka

– Ingen anledning bli skrämd!
Vård & Omsorg kommenterar sina brev

– Det finns inte anledning att bli uppskrämd, säger Paula Evertsson vid Lidköpings kommuns Vård & Omsorg som har ansvar för bl a trygghetslarm och hemvård.

0

Här ska nya sopsorteringen testas:
Lilleskog och Sunnersberg provområden

sopbilDet blir fastighetsägare vid Lilleskog och i delar av Sunnersberg som deltagare i försöket med ny avfallsinsamling i Lidköping. Bakgrunden är att Lidköping behöver få modernare sortering och den sker billigast i anslutning till fastigheterna. 

0

Varnar för ”tekniska störningar” i trygghetslarm och hemvård

Lidköpings kommun går nu i brev ut till brukare med trygghetslarm och hemvård och berättar att tryggheten kan falla samman under motorträffen Power Big Meet.

0

IVO granskar akuten

sjukhusinfartlopInspektionen för Vård och Omsorg kommer under tidig höst att granska verksamheten vid akutmottagningarna i Lidköping och Skövde.

0

Alla som fått nya jobb vid Lidköpings kommun i maj

lidköpingskommunikonsnedHär är alla som anställts eller fått förändrat förordnande med vid Lidköpings kommun i maj.

Presenterade Lidköpings kommuns miljöplan

Litte cute girl with magnifier looking at flower. There is a shallow depth of field.

I måndags antogs Lidköpings kommuns miljöplan 2017-2020 och med anledning av det inbjöd idag miljö och klimatutskottet till pressinformation.
Bild från Miljöplanen.

0

Översiktsplanen presenteras i höst – serie av öppna möten

Förslaget till ny översiktsplan kommer att visas upp för allmänheten mellan mitten av augusti och mitten av oktober. Den kommer att finnas i kommunhusets entré, på biblioteket och naturligtvis på kommunens hemsida. Det kommer också att hållas ett antal dialogmöten där planen presenteras.

0

Skador i trottoarer efter fibernedläggning
– Livsfarligt, säger synskadad

Skadorna i trottoarerna efter nedläggning av fiber är farliga för synskadade.

0

Dagens objekt för dig som vill köpa fastighet – Furuhäll

ikonlopbostad

Här är bostäder som blivit till salu i Lidköpingstrakten. Nu presenteras en dag i  taget – men med omedelbar uppdatering när objekt kommer.

0

Gårdslakteri stängdes – sålde okontrollerat kött

Vid en stickprovskontroll upptäckte Livsmedelsverkets personal i Västra Götaland att ett gårdsslakteri sålt hästkött som inte var kontrollerat. Livsmedelsverket stänger därför nu gårdsslakteriet på grund av misstänkt livsmedelsfusk.

0

Inför varning för vattenbrist

dreamstvattentornSMHI startar en ny tjänst som skall varna för vattenbrist.

0

Elnät tar höjd för högt vatten

Den så kallade huvudstationen för elnät, som ligger i Västra hamnen, har byggts om. Anledningen är att Lidköping ska ha en säker elförsörjning även i framtiden.

0

Vinninga blir del av Lidköping Elnät

kraftledningelledning-lopLidköping Elnät ska ta över Vinningas elnät, som drivs av föreningen Vinninga Elektriska Ekonomiska förening, för 30 miljoner kronor. Det har teknisk servicenämnd nu beslutat föreslå kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige avgör frågan i september.
Det skriver nämnden i ett pressmeddelande.

0

Lidköping kan få eldrivna bussar

Västtrafik kan komma att besluta om eldrift på bussar i Lidköping.

0

Dispenser från strandskydd

Några av besluten i Miljö- och byggnämnden på onsdagen.

0

Oro för oro – flickor i åttondeklasser mår sämre

Totalt sett har inte den psykiska ohälsan ökat bland åttondeklassarna i Lidköping. Men oroande är att pojkarna – som grupp – mår så mycket bättre än flickorna.

0

Länsstyrelsen: Befolkningen ökar fortare än bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet ökar i stora delar av länet. Ändå har nästan samtliga kommuner bostadsbrist. Det beror bland annat på en snabbt ökande befolkning.
Länsstyrelsen bedömer att det behöver tas fram 96.000 nya bostäder till år 2025.

0

Gustav Edvinsson blir en ”tung”politiker

gustav-edvinsson170614bGustav Edvinsson har varit socialdemokrat lite i bakgrunden hittills – han har tagit plats i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Nu lämnar han kommunstyrelsen och intar i stället en av de mer framträdande politiska rollerna. Från 1 augusti är Gustav Edvinsson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

0

”Stå upp-barnmorskorna” möter internationell publik

Toronto-1-(002)Skaraborgs Sjukhus kommer att göra avtryck vid världens största barnmorskekongress. Forskaren Caroline Bäckström får sällskap på föreläsningsscenen i Toronto av Sofia Wallin och Anne Melbe.

0

Möjliga bostadsområden i Lidköping

hogahusI samband med att ett första förslag till översiktsplan för Lidköpings kommun diskuterades på tisdagen redovisades även vid en pressträff de områden som kan bli föremål för nya bostäder i Lidköping.

0

Lidköping gör om tomtkön

Nya regler för tomtkön i Lidköping antogs av Samhällsbyggnadsnämnden på tisdagen.

Nu formas bostäder och centrum för nytt Truve, Filsbäck och Svanvik

Nu är Götene och Lidköpings kommuner i färd med att planera om sina områden vid Filsbäck, Truve och Svanvik. Inledningsvis sker det utifrån ett förberedande planarbete som i dag presenterades och antogs för Lidköpings del, och för Götenes del på måndag. Än är planeringen i ett tidigt skede, men det handlar om att skapa ett nytt centrum med bostäder, skolor och även service. Det blir möjligt genom att nya 44:an byggs.

0

Fem kommuner kräver satsning på Kinnekullebanan

taag-blombergstnI dag samlades representanter för kommunerna Lidköping, Götene, Mariestad, Gullspång och Vara i Lidköping för att skriva under en gemensam skrivelse till Västtrafik, Trafikverket och andra sim hanterar medel till Kinnekullebanan. Kommunerna vill ha en satsning på miljövänliga drivmedel och högre fart på tågen.

0

Brandmän i Lidköping kräver ny chef

brand_150325-lopBrandmän i beredskap – deltidsbrandmän – kritiserar nu ledningen för Räddningstjänsten i en skrivelse till Lidköpings kommun. Det sägs att det sedan länge finns samarbetssvårigheter och brandmännens förtroende för ledningen brister.

0

Översiktsplan för Lidköping tar form – första på nära 15 år

Alla tätorter i Lidköpings kommun finns med i utvecklingsplanerna i det förslag till översiktsplan som nu börjar behandlas politiskt.

0

Skaraborgskommuner gör framstöt om Kinnekullebanan

genre_kinnekulletaag_200lopFlera kommunledningar i Skaraborg samlas i Lidköping på måndag för att förbereda en gemensam framstöt för en utveckling av Kinnekullebanan.

0

Kärlekshjärta till Stadsträdgården

I nästa vecka kommer stadsträdgården att få en ny sevärdhet – ett stort hjärta. Hjärtat är utformat så att kärleksparen här kan hänga sina hänglås – något som hittills förknippats med broräcken.

0

7,7 miljarder till kommunerna
Se hur mycket västra Skaraborg får

Regeringen har i dag fattat ett preliminärt beslut om hur de så kallade välfärdsmiljarderna skall fördelas.

0

Ekomat dyrare – problem för närodlat

Lidköpings kommun köper alltmer ekomat, men den är dyrare och det blir mindre pengar över till närodlat.

Fika, glass och palmer vid älven i kväll

Nu startar arbetet med att skapa en strandmiljö kring solbryggorna vid Lidan. Lidköpingsnytt hartidigare berättat om den snabba reaktion det blev på önskemål från politiker om att komplettera solbryggorna.

0

Kommunen öppnar surfzoner för internet

Lidköpings kommun kommer att skaffa utrustning för surfzoner. Det blir begränsade områden och användningen kommer att begränsas i tid.

0

Medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus belönas för delirium och bråd död

Yvonne-Johansson-och-Åsa-Rejnö-(002)Åsa Rejnö och Yvonne Johansson, båda medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus, har under högtidliga former uppmärksammats av Högskolan i Skövde. De har mottagit stipendium på 55.000 kronor vardera ur Stiftelsen till Gösta Svenssons minne.

0

Nya 44:an kan försenas av överklagande

Två markägare som berörs av hur en enskild väg och dess anslutning till nya 44:an planerats har nu gått till domstol. de vill att vägen ska dras på ett annat sätt än Trafikverket beslutat.

Planförslag för reningsverk

reningsverkFörslag till detalj plan för reningsverk. Sedan tidigare finns plan på området – Kartåsskogen – för elstation.

Handelsträdgård blir radhusområde

Om ett förslag till detaljplan antas kommer det i kvarteret Papegojan att skapas radhuslängor med nio bostäder här.

Plan för hundra nya lägenheter centralt

kvarteretselen161205De närmaste veckorna kommer politiker att avgöra om en plan för hundra nya lägenheter vid Stenportsgatan skall bli verklighet. Enligt förslaget är det flerbostadshus som ska byggas på marken där tidigare HL-Båtar legat.

Alliansen vill öka affektiviteten – ska spara 60 miljoner

alliansen-ikonÄven allianspartierna har i dag presenterat sitt budgetförslag för 2918, samt en plan för åren närmast därefter.Och åren kring 2020 skall besparingarna  av effektivisering slå igenom med sammanlagt 60 miljoner kronor under två år. Det motsvarar sammanlagt knappt tre procent av budgeten. 

Efter 40 år i kommunledningen: Hedvall nöjd med sin sista budget

I dag höll Kjell Hedvall för sista gången i en pressinformation om kommunal budget. Han är glad att han avgår när kommunen ‘går som bäst’.

I dag är det budgetförslagens dag
Majoriteten gläds över växande kommun

I dag är det kommunstyrelsemöte. I dag kommer då åtminstone två budgetförslag för 2018 att presenteras. vilka alternativ som ska antas beslutas i kommunfullmäktige i juni. Den politiska majoriteten har kommit med äskanden från nämnderna redan, och nu har en jämkning skett som presenteras i pressmeddelandet här.
allianspartierna kommer senare i dag att presentera sitt förslag. 

”Monte Sopo” – näst högst i Lidköping?

montesopo-kartås-lopNu täcks sopberget på Kartåsen över med jordlager, och det är ett präktigt ”kalfjäll” som skapas.

Hundratals miljöförslag i ny plan för Lidköping

miljöförslaglopNu kommer besluten i stora frågor för Lidköpings kommun att krävas. Ett förslag till ny miljöplan finns på bordet och redan på onsdag skall kommunstyrelsen säga sitt om det mycket omfattande förslaget.

Länsstyrelsen varnar för vattenbrist

vattenverk_skyltDet är ovanligt låga grundvattennivåer i stora delar av länet. Det är också ovanligt låga vattennivåer i Vättern och flera vattendrag i Västra Götaland. Nu behövs det mycket stora regnmängder för att vi ska nå normala grundvattennivåer igen.

Staplaregata och växt-varuhus

kartasen-maj-2017-3Det har inletts omfattande arbeten på Kartåsen.

Ny metod för avfallet i Lidköping prövas

sopbilEtt fastighetsnära insamlingssystem för avfall är något som enligt forskning främjar återvinning, men som saknas i Lidköping i dag. Men i dag beslutade Teknisk Servicenämnd att sätta igång ett försök. 

Så mycket i föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämnden fattade på onsdagen beslut om fördelning av föreningsbidrag.

Barnen får mindre söta saker i skolan

Barn- och kolnämnden föreslår att en motion från Sverigedemokraterna om att införa sockerfria skolor att man ska följa nationella rekommendationer. 

Smutsig jord bland bostäder kostade miljonbelopp

tömmenjordKvarteret Tömmen, invid brandstationen, har blivit bostadsområde. AB Bostäder har skickat en räkning till kommunen för att jorden varit ohälsosam.

Beslut: Riv eller betala vite

Miljö- och byggnämnden fattade i dag beslut om att en till konferensbyggnad ombyggd lada vid Filsbäck på Kålland ska återställas. Ägarna hotas a vite på 150.000 kronor per månad från september om återställningen inte sker. 

Tekniska föreningen om VA och El

Lidköpings Tekniska förening har gjort en djupdykning i Lidköpings vattenförsörjning och strömförsörjning. Även avlopp kom på tal när föreningen studerade bakgrunden till kommunens stora investeringar. Föreningens ordförande Bo Ekström har skrivit ett initierat referat.

Sommarstudenter utreder åt Lidköpings kommun

Förvaltningen samhällsbyggnad vid Lidköpings kommun har anställt studenter som är nära sin examen för att hos Lidköping göra studentuppsatser under sommaren.

”Socialdemokraterna har en skev uppfattning om religiösa friskolor”

kyrkans_gard_91208Lidköpingsprästen Richard Burén, komminister i Sunnersbergs församling och verksam bl a i Kyrkans gård Lockörn, anser att Socialdemokraterna har en skev uppfattning och hänvisar till kongressbeslutet att skolan skall vara fri från religiös påverkan.

Solbryggorna dyrare

4,2 miljoner kronor. Det är notan för de båda solbryggorna som byggts längs Lidan i stadens centrala delar. Det är betydligt mer än politikerna tänkt sig.

Nya idéer om älvstranderna

Kanske redan till sommaren kan det bli klart med någon enkel form av servering vid den nya solbryggan på östra sidan av Lidan.

Stort vattenledningsarbete på onsdag

vattenjobb2017På onsdag stängs vattentillförseln av i stora delar av Lidköping. Lidköpingsnytt har karta. .

Företagarna höjer betyget för verksamheter vid kommunen

genre_stadshusetSärskilt när det gäller den service företagare önskar hos förvaltningen Samhällsbyggnad har det blivit höjt betyg i en undersökning som ger ett ”nöjd-kund-index”. 

Anställda vid Lidköpings kommun i mars

lidköpingskommunikonsnedHär är alla som anställts, fått förlängt förordnande eller av andra skäl fått förnyat anställningsförhållande vid Lidköpings kommun i mars månad.

700 nya bostäder på fem år i Lidköping

bostadlägenhethyrDet finns nu ett av politiker efterrågat uppdaterat förslag till bostadsbyggnadsprogram för Lidköping. Redovisningen är omfattande och börjar gå igenom de politiska processerna kommande vecka.

Snabbast stiger priserna i Lidköping

genre_villagavel_genreHuspriserna ökar snabbast i Lidköping enligt en sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar utifrån uppgifterna i Mäklarstatistik.

Kommunen släpper villatomter i maj

– Du som står i tomtkö i Lidköping behöver inte vänta länge på ett erbjudande. Tomter finns till försäljning i maj och ytterligare tomter planeras till hösten, står det i ett pressmeddelande från Lidköpings kommun.

Bygglov i Lidköping

genre_villabyggeMiljö- och byggnämnden beslutade vid sitt möte på onsdagen att ge bygglov för de nya silosar som Petainer vill bygga på Plastgatan. Tidigare invändningar från grannar har medfört ett möte där bl a kommunen åtar sig att genomföra trafikundersökningar.

Det finns lediga parkeringsplatser i Lidköping
Ny utredning visar minskat P i centrum på lördagar

pskämtskyltI dagarna har en ny undersökning av parkering i centrala Lidköping blivit klar. Den är gjord av Martin Björklund vid förvaltningen Samhällsbyggnad. Utredningen visar en trend, nämligen att parkering i centrum ökar på vardagar men minskar på lördagar. Fortfarande är dock lördagar den veckodag med störst antal parkeringar.
Bilden till vänster är från utredningens första sida. 

Ny prognos: Lidköping har 43.235 invånare år 2030
Rapport om läget på bostadsmarknaden

lidakersplanI en ny prognos som i nästa vecka presenteras för kommunstyrelsen sägs att det år 2030 kommer att finnas 43.235 invånare i Lidköping. Det är en ökning från tidigare prognos för två år sedan som pekade på 41.715 invånare.
Den politiska målsättningen är 45.000.
Just nu byggs det 270 bostäder i Lidköping. Då är nya Tusenfotingen med där det inom kort är inflyttning. (Bilden: Lidåkers planerade höghus)

Trångt i högstadieskolorna – utbyggnad behövs

ikon-skolaBarn & Skolnämnden beslutade i dag att begära medel för fler elever i högstadiet.

Ovanligt beslut: Skolelev tvingas byta skola

En elev i en skola i Lidköping tvingas byta skola. Eleven anses vara orsaken till att en annan elev trakasserats grovt.

Grannar protesterar mot boende för ensamkommande unga

En företagare i Lidköping vill göra om lokaler för småindustri till boende för cirka ett dussin unga flykting. Detta skulle ske genom ett tillfälligt bygglov som avviker från tidigare planer att området ska användas för småindustri.