Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 22 oktober 2017
  1. Dagens namn:
  2. Marika och Marita
  3. I morgon:
  4. Severin och Sören

(S) kräver satsning på Västra stambanan

socialdemokraterna-rosSkaraborgs socialdemokratiska riksdagsledamöter skriver i en gemensam artikel att de vill ha en satsning på Västra Stambanan.
De vill ha fler spår mellan Alingsås och Göteborg – det skulle ha betydelse för bl a Kinnekullebanan.

0

Kinnekullebanan går som tåget

götalandstågenSJ:s Götalandstågen flyttar in i gamla godsmagasinet – nu modernt kontor och moderna personalutrymmen. Allt fler vill resa.

0

Kommuner lånar mer än någonsin
finansministern lovar ökat statsbidrag

De rekordstora överskotten räcker inte för att täcka alla nya investeringar. Stora behov av nya skolor och äldreboenden, fler bostäder och ny infrastruktur gör att Sveriges kommuner lånar mer än någonsin. I år når den sammanlagda låneskulden över 600 miljarder kronor. Nu öppnar finansministern för ökade statsbidrag i en intervju i Dagens Samhälle.
Frågan har blivit aktuell bl a i Lidköpings kommunledning där man på onsdagen diskuterade finansieringen av nästa års investeringar. 

0

Power Big Meet – sammanställningen räcker inte

I dag fick politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott en sammanställning från projektledningen för Power Big Meet i somras. Mötyet blev, som Lidköpingsnytt tidigare berättat, inte så stort som man väntat. 

Ifrågasätter AB Bostäders ekonomi

I dag konstaterades vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunens upplåning av pengar ökar snabbt, de behövs till investeringar. Upplåningen sker genom en för kommunens verksamheter och bolag gemensam intern bank – som i sin tur lånar pengar på marknaden. Men det finns invändningar.

0

Lidköping förlänger investeringsperioderna

Efter att under lång tid ha arbetat med att ha budget för  innevarande och kommande år, och en plan för tre år därefter, kommer nu den perioden att förlängas. Anledningen är att investeringsplanerna växer och den ekonomiska planen är för kort.

0

Lidköping varslar anställda på social & arbetsmarknad

16 anställda vid social & arbetsmarknad vid Lidköpings kommun har varslats om uppsägning efter att flyktingströmmen minskat.

0

Alla som anställts vid Lidköpings kommun i september

genre_stadshusetHär är september månads anställning vid Lidköpings kommun.

Funktionshindrade ”glömd” grupp i kommunens planarbete

Just nu pågår insamling av synpunkter på det förslag till översiktsplan för Lidköpings kommun som utarbetats. Vård- och omsorgsnämnden påpekar att man i förslaget inte med ett ord nämner något om funktionshindrade.

0

Nya sopsorteringen i Lidköping skapar entusiasm

ikon-janwestin-170911Jan Westin, chef för renhållningen i Lidköping, är entusiastisk över hur bra starten har varit med att sortera sopor direkt vid bostäderna i Lidköping.
– Det har ju ofta kommit lite negativa signaler när vi talat om det här, men nu när försöket är i gång är det ju bara glada tillrop.

0

Inget beslut om lokstalls-rivning

lokstallar_150330När Miljö- och byggnämnden i dag samlades för att fatta en serie beslut så var det flera som väntat att beslut om rivning – eller inte rivning – skulle komma upp. Men ärendet får vänta en månad på avgörande.

0

Mark – en bra affär för kommunen

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett stort överskott i prognoserna för innevarande års bokslut. Ett plus som ser ut att bli 17,2 miljoner kronor – men handlar i första hand om reavinst på försäljning av mark.

0

Investerar cirka 24 miljoner per år

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt förslag till budget för 2018 och ekonomisk plan för de därpå kommande två åren förslag på investeringar för cirka 24 miljoner kronor per år.

0

Bara positivt om solbryggorna – Torben är tillbaka!

Solbryggorna invid Lidan i Lidköpings centrala delar har fått ett mycket bra mottagande. De invigdes visserligen i regn och rusk i våras men har sedan fått sand, solmöbler och en kiosk för glass, kaffe och liknande.

1

Svarta Örn bygger om

blackeaglesvartainnerUnder ett par års tid har Svarta Örns Orden i Lidköping planerat att bygga om sin fastighet så att lokaler blir bostäder. Nu har en ansökan om bygglov lämnats. 

0

Investerar 870 miljoner kronor…

Teknisk Servicenämnd har fastställt en ekonomisk plan för åren 2019, 2020 och 2021. Investeringsbudgeten omfattar totalt 869,7 miljoner kronor. 

1

Sjukvård genom koncentrerad kraftsamling

Nu påbörjas arbetet med att koncentrera den mest avancerade vården

0

Förslag: Bygg om 44:an mellan Truve och Skararondellen

trafik-genre-cNär Samhällsbyggnadsnämnden nästa vecka diskuterar de investeringar nämnden vill prioritera de närmaste åren är en stor satsning på nuvarande 44:an med. Enkelt kan sägasatt vägen skall byggas om till gata.

0

Kommunerna kan få ansvar för asylboenden

Mottagandeutredningens huvudspår är att kommunerna ska ta över ansvaret för att ordna boenden för asylsökande. Det avslöjar utredningssekreteraren för Dagens Samhälle.

0

Stora gröna lån till Lidköpings kommun

reningsverkLidköpings kommun har fått elva objekt godkända för att koppla till gröna lån hos kommunsektorns största kreditgivare, Kommuninvest. De gröna lånen ska finansiera investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp av växthusgaser.
Bilden: Dataanimation över nytt reningsverk.

0

Så kan John Hedins plats bli förändrad

John-Hedins-plats_bild-med-loggaDet finns nu ett förslag till hur John Hedins plats och gångstråket mot stranden – delvis mellan Gjuteriet och Sibirien – skall utformas.

0

Ny källsortering för testhushållen är på plats
Första soptunnor av ny typ på plats

Källsortering-3Visionärt initiativ av källsortering i Lidköping när renhållningschefen blickar mot framtiden.

1

ForskarFredag: Spännande möten med forskare i Lidköping

På fredag är det den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag.
Både på De la Gardiegymnasiet och på Folkets hus kan elever, personal och intresserad allmänhet ta del av inspirerande föredrag och samtal med tre forskare, som på olika sätt forskar om digitaliseringen i samhället.

Bred enighet om utökad busstrafik

Lidköpings förtroendevalda vill att busstrafiken skall utökas på kvällar och helger – inte bara i centrum utan i hela kommunen.

0

Tvister om hyra under Power Big Meet
Kommunen: Vi har inte gjort fel!

power0705fLidköpings kommun har råkat i tvist med några företag som inte är nöjda med hur de placerades under cruisingkvällarna under Power Big Meet. Ett företag tycker att det är för mycket att faktureras 21.000 kronor – den totala försäljningen från platserna var nämligen endast 6.610 kronor
Uppdatering 21,07.

2

Ungdomsfokus när Lidköpings kommun uppmärksammar pride

Filmvisning, pridecafé och e-sportsturnering är exempel på gratis aktiviteter som Lidköpings kommun ordnar för ungdomar under nästa vecka för att uppmärksamma pride.

Här är Lidköpings nyaste bostadsområden
Askeslätt etapp 2 och Örslösa

askeslätt2250 bostäder, huvudsakligen villor men även mindre flerbostadshus, kommer att få plats på etapp 2 av Askeslätt. Nu har förslaget till plan, och bullerskyddet mot skjutbanorna, kommit så långt att bostadsområdet kan bli verklighet.

Vill köpa gatumark

Företagaren Anders Svensson, som står bakom Husvagns-Svensson och Novotel vill köpa en b it gata av Lidköpings kommun. Det krävs att detaljplanen först ändras.

Nytt avtal: F7 stöttar vid svåra kriser

Fyra kommunchefer har skrivit ett avtal med chefen vid F7 Såtenäs, Lars Helmrich, som innebär att resurser vid F7 kan ställas till förfogande vid svåra olyckshändelser och kriser, samt att totalförsvaret ska utvecklas. 

Beslut om Lidens och Biltema kan dröja till jul – bygge nu på egen risk

planförslag-biltemaMark- och miljödomstolen i Vänersborg har ännu inte avgjort huruvida ett annat företag i området får överklaga kommunens beslut om detaljplan. Detaljplanen krävs för att Lidens Trädgårdscenter ska få bygga och om Biltema ska få bygga tillsammans med parkeringsplatser på ena sidan gatan. 

Miljoner som styrs till kommunala verksamheter

I förslaget till statsbudget ingår det många miljarder i stöd till kommunerna. Några nämns särskilt.

Politiker kräver tidsplan för skol-behov
Priserna klara för Stenportskolan

Politikerna i kommunstyrelsen vill veta mer om när och var det behövs nya skolor, och när underhåll behöver sättas in för att reparera befintliga skolor.

Oenighet i kommunledning om trygghet och otrygghet

polisvolonter– Det är för mycket utredningar och för lite verkstad, säger Liberalen Pär Johnson i en kommentar till dagens besked från majoritetspartierna att man ska lita till frivilliga krafter för att öka tryggheten i Lidköping.
– Vi vet att det inte är lätt att få fram frivilliga som nattvandrar, eller volontärer till Polisen, säger socialdemokraten Kajsa Ezelius, ordförande i Lidköpings brottsförebyggande råd.
Polisens volontärer – arkivbild.

Regeringens budgetförslag: Vi investerar för framtiden

regeringen-ikonI budgetpropositionen för 2018 som lämnas till riksdagen i dag föreslås kraftfulla reformer för att Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Ambulanssjukvården i Skaraborg prisades för utveckling

SIMULATOR_AMBULANS_CARINA_WESTERGREN_I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.
Ambulanssjuksköterska Carina Westergren på väg till uttryckningsplatsen i simulator.

Remisser yrkar på avslag för trygghetsvakter

Såväl Liberalerna som Moderaterna i Lidköping har föreslagit att trygghetsvakter skall användas för att göra Lidköping säkrare. Förslagen från partierna skiljer sig åt, men svaren från remissinstanserna är likartade. Och svaret är att vakter inte behövs.

Högt resultat bland De la Gardies elever

De la Gardiegymnasiet placerar sig på elfte plats bland samtliga kommuner i Sverige när det gäller andelen gymnasieelever med examen inom 3 år.

Misstänkta brevet påverkar inget

Verksamheten i Stadshuset pågår som vanligt och påverkas inte av att det kommit ett brev med något pulver och något som kan vara en kniv. Postrummet är stängt så länge Polisen arbetar här. /.

Nya löften från regeringen i dag: Landsbygden får 1,2 miljarder

Regeringen gör hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder kronor i budgeten

620 nya elever vid De la Gardiegymnasiet som fortsätter växa

dlg_bof_101124– Vi fick i år 620 nya elever till De la Gardiegymnasiet, och det är 90 fler än vad som gick ut i juni, säger Elisabeth Jansson, chef för utbildningsförvaltningen i Lidköpings kommun.
– Elevunderlaget kommer att växa ett par år till, men på 2020-talet jämnar det ut sig.

Ny skola i Filsbäck – tänkbart vid utbyggnad

filsby-pla– Det är en omfattande utökning av bostäder som föreslås för området vid Filsbäck och Truve  mot Källby. Vi har redan trångt i Vinningaskolan – lösningen kan vara att bygga en nu skola med årskurserna 1-6 i Filsbäcksområdet.
Det är politikerna i Barn- och skolnämnden som önskar en ny skola. 

Bygglov för flerbostadshus

Miljö- och byggnämnden beslutade i dag att ge bygglov för ett bostadshus med ett tiotal lägenheter anpassade för personer med särskilt behov.

Enigt motstånd i Lidköping mot utökat riksintresse

friluftsområde– För fyra år sedan sade vi enigt nej till länsstyrelsens förslag om att utöka det så kallade riksintresset för friluftsliv, nu har länsstyrelsen kommit med ett liknande förslag – och vi säger enigt nej!
Det är politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som inte vill ha en utökning av det område som omfattas av riksintresse för friluftsliv. I dag omfattas Kållandsö-stränderna och en bit av Kållands västra sida. Enligt det nya förslaget skall inte bara alla stränder i Mariestad, Götene och Lidköping omfattas utan även stora vattenområden – exempelvis hela Kinneviken. 

Vattenavstängning

Tallhagsgatan och Änghagsgatan berörs av en vattenavstängning.

Jätteintresse för boende i höghus
14.600 i Lidköpings bostadskö

lidåker-abbostäderIntresset för att bo i AB Bostäders nya höghus på Lidåker är mycket stort.
det handlar om tre hus med åtta våningar vardera, med 111 lägenheter.

Förslaget till vägar, tåg och sjöfart för västra Sverige

kinnekullebanan_140430Trafikverket har i eftermiddag kompletterat överlämnandet av ny infrastrukturplan med ett pressmeddelande gällande västra Sverige. Det pressmeddelandet återges här. 

Infrastrukturförslag för 622 miljarder har lagts
Nya slussar i Trollhätte kanal föreslås

genre-vegar-trafikI dag överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.
Upprustning av Kinnekullebanan under 2020-talet finns med liksom nya slussar.

Lidköping söker samarbete om avfall – med Zambias huvudstad

Just nu är en delegation från Lidköping i Lusaka, Zambias huvudstad. enligt uppgift på kommunens hemsida är uppgiften för delegationen att skapa samarbete mellan Lidköping och Lusaka i frågor som rör avfallshantering och i andra hand miljöfrågor i övrigt.

Nitlotter för Skaraborg när staten utlokaliserar

regeringen-ikonI dag presenterar regeringen beslut om att verksamhet vid sju myndigheter omlokaliseras från Stockholms län till andra orter.
Lidköping och Skaraborg hör inte till vinnarna.

Naturvårdsverket vill lätta på strandskyddsreglerna

ekholmen_vanernEn utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar i dag till regeringen förslagen på regeländringar.

Nyanställda vid Lidköpings kommun

lidköpingskommunikonsnedHär är alla som fått nytt jobb, eller förlängd anställning, vid Lidköpings kommun i juli.

Fortsatt behov av renovering av skolor – kan ge plats för bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag diskuterat – utan att fatta beslut – om framtiden för tre skolbyggnader som är i behov av förnyelse – i form av renovering eller nybyggnad. En av byggnaderna som diskuteras är den cirka 40 år gamla Stenportskolan.

Fortsatt hög folkökning – 10,05 miljoner invånare
Lidköping ökade 236 första halvåret

ikon-genre-folkNya siffror över befokningsutvecklingen visar  att det är Lidköping och Vara som växer starkast i västra Skaraborg just nu. Siffrorna gller per den 1 juli och enligt dessa har Lidköping nu 39.471 invånare.

Alla Lidköpings stränder omfattas av förslag till riksintresse

friluftsområdeLänsstyrelsen arbetar sedan ett par år med ett förslag till utökning av ”Områden för riksintresse för friluftsliv”. I det senaste förslaget omfattas hela Kinneviken, samt Lidköpings kommuns hela kuststräcka ända till Grästorp och Vänersborgsviken.

Avgörande på väg om niqab och burka i Lidköping

-Det är upp till respektive chef att förbjuda viss klädsel eller heltäckande slöja.

Klart med ny landshövding

Anders Danielsson ny landshövding i Västra Götalands län

Spel jämställs alkohol och narkotika

DSC_0122Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

Biblioteksbesökare taggas i Tun

Biblioteket i tun kommer att pröva ett nytt grepp – besökarna får nyckel.

Felberäkning inte anledning till omplacering på Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen

D75_0285-1024x684Kommunens tjänstemän och politiker ser över möjligheterna till omplacering av personal efter flyktingvågen 2015.

7.000 lärare saknas – så här ser det ut i Lidköping

Lärarbrist-2I Lidköping har man däremot inga problem med lärarbrist. Både tjänstemän och politiker ser med tillförsikt på läsåret och en framtida kompetensförsörjning inom den lokala lärarkåren.

Förbandschefen: F 7 fortsätter stärka försvarsförmågan

C-F-7-JAS-39-Gripen170814F 7 fortsätter stärka försvarsförmågan, skriver F 7 Lars Helmrich, chef för F7, i en artikel som här återges i sin helhet.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är listan över alla som anställts, fått förlängning eller bytt arbetsuppgifter vid Lidköpings kommun i sommar.

Projekterar kvarteret Bifrost

bifrostaAB Bostäder har i dagarna skrivit ett nytt avtal som innebär att projektering av bl a kvarteret Bifrost i centrala Lidköping sätter fart. När själva bygget kan komma igång vill Pär Alexandersson, VD vid AB Bostäder, inte svara på i dag.

104 barn börjar på Sjölunda skola

Sjölunda-skola-3Efter fyra år av planering, ritning, byggande och till sist rekrytering är rektor Elisabet Ingemarsson redo att ta emot de första eleverna på Lidköpings nyaste skola.