Gå direkt till Nyheten (Broarnas historia på skyltar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 20 juli 2019
  1. Dagens namn:
  2. Margareta och Greta
  3. I morgon:
  4. Johanna

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Broarnas historia på skyltar

Publicerad måndag, 26 januari 2015, 15:09 av Björn Smitterberg

Nu närmar sig beslutet om att sätta upp skyltar på Lidköpings broar sin fullbordan. Texterna har utformats i samverkan med experthjälp, på initiativ av Nicolai Gille. Men det gäller bara centrala Lidköping. Flera stora och i viss mån gamla broar är inte med – för de ligger i delar som inte hört till Lidköping historiskt.

Här är de föreslagna texterna

Järnvägsbron

jernvegsbron_150126

Bågstyvad svetsad plåtbalkbro – Langerbalkbro – med f. d. öppningsbart klaffspann där den överliggande motvikten av betong har demonterats. Bron togs i drift år 1953 och ersatte då den första järnvägsbron, en svängbro från 1893 som slets loss från sina stöd och åkte med ut i Vänern under den kraftiga islossningen den 18 februari 1950.

Rörstrandsbron

rorstrandsbron_roerstrandsb

Rambalkbro av armerad betong i tre spann med gång- och cykelviadukt på östra sidan av Lidan. Bron uppfördes för Rörstrandsleden och stod klar år 1980. Den fasta broförbindelsen avgränsade den inre hamnbassängen  och begränsade helt fartygstrafikens möjlighet att trafikera Lidan fram till Torgbron. Keramiska utsmyckningar av Jacqueline Lynd, Rörstrands Porslinsfabrik år 1981.

Torgbron

torgbron_150125

Sveriges första konsolbalkbro av armerad betong med inhängt mittspann, invigd år 1914. Konstruktionen formgavs av Göteborgsarkitekten Gert Stendahl. Bron Ersatte den s. k. Jernbron, som sannolikt var Sveriges första stålbågsbro, tillverkad vid Motala verkstad och invigd 1855. Torgbron används numera endast för gång- och cykeltrafik.

Wennerbergsbron

wennerbergsbron

roddbatpalidan

Den äldre, numera Gångbron

gaangbron_1913

Kontinuerlig plattbro av armerad betong i tre spann, vilka flankeras av slutna rambroar för gång- och cykeltrafik vid respektive landfäste. Uppfördes av AB Svenska Väg, Göteborg, och invigdes år 1960 på i stort sett samma broläge som föregångaren – Gångbron, vilken samma år flyttades uppströms till sitt nuvarande läge.

Gångbron

jernbron_141228

Gångbron i dag

Bågavstyckad nitad fackverksbalk s. k. Langerbalk, i ett spann med 64 meters spännvidd. Bron tillverkades vid Motala Verkstads Nya AB år 1912 som den andra bron av denna typ i landet. Gångbron låg ursprungligen där We3nnerbergsbron finns i dag men flyttades uppströms till sitt nuvarande läge där den togs i drift 1961.

Ågårdsbron

aagaardsbron_150126

År 1972 togs den nya yttre sträckningen av väg 44 i drift. All fordonstrafik som tidigare trafikerat Torgbron, och sedan 1960, Wennerbergsbron, mleddes därmed förbi Lidköpings inre delar över denna plattrambro av armerad betong i tre spann. Bron är uppförd med tidstypiska helt rationella former och med en gång- och cykelviadukt på den östra sidan av Lidan.

Kristinedalsbron

bildfr__13_bronaes

Inga uppgifter

Lovenbron

lovenebro

Inga uppgifter.

Bilder ur Lidköpingsnytts arkiv

(Lidköpingsnytt, nyheter och reportage)