Gå direkt till Nyheten (Elevdatorerna kan vara barn- och slavarbeten
Lidköpings kommun frågar Apple om etik)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 20 juli 2018
  1. Dagens namn:
  2. Margareta och Greta
  3. I morgon:
  4. Johanna

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Elevdatorerna kan vara barn- och slavarbeten
Lidköpings kommun frågar Apple om etik

Publicerad tisdag, 22 maj 2012, 14:21 av Redaktionen

Har barnarbete och slavarbete använts för att bygga de datorer som Lidköpings kommun skaffat till elever i grundskolor och gymnasier?
Frågan har blivit så aktuell att kommunens upphandlingsenhet skrivit till Apple om ställt frågorna direkt. Apple har svarat att den låtit en oberoende organsation börja granska tillverkningen – men förnekar i nuläget inte barnarbete och slavliknande förhållanden.

Det skall tydligt klarläggas att Apple som levererat datorerna till Lidköpings skolväsende har etiska regler sedan flera år. Men nu ifrågasätts alltså om leverantörerna lever upp till de krav som Apple ställer. Apple har låtit en fristående organisation i USA undersöka om tillverkningen sker under säkra och rättvisa förhållanden. Uppdraget startades tidigare i år och resultatet har inte kommit.

Dessutom har Apple ett eget program för att kontrollera säkerhet, rättvisa och miljöfrågor som leverantörerna måste underkasta sig. Frågan är alltså om leverantörer lyckats undkomma den kontrollen.

BLLF som motarbetar barnarbete och slavarbete är en välkänd organisation i Lidköping med bl ballongsläpp på torget i protest mot barnslaveri. BLLF Swedens Ehsa Ulla Khan har skrivit brevet till Lidköpings kommun och ifrågasatt om kommunen genom upphandlingen lever upp till sina egna etikregler.

Apple har enligt BLLF medgett att deras  uppförandekod kanske inte följs och att det kan förekomma barnarbete och förhållanden som inte är rättvisa vid tillverkningen av Ipads, Iphones och Ipods – alltså datorer, läsplattor och telefoner.

– Det är produkter som säljs till barn och ungdomar över hela världen, i västvärlden ges till i vissa fall till samtliga elever av skolan, skriver BLLF.

– De barn och ungdomar som fått vetskap om hur tillverkningen gått till känner sig skyldiga och många vill helst lämna tillbaka sina datorer. Åtgärder måste startas snarast för att skydda barn och arbetare i de länder som utsätts för kränkningar mot ILOs konventioner och mot Barnkonventionen.

Apple skriver på sin hemsida att alla arbetare har rätt till säkra och rättvisa arbetsförhållanden. Apple har begärt en särskild undersökning, inte minst i fabrikerna i Shenzhen och Chengdu i Kina. En fristående grupp har börjat sin undersökning vid industrierna. På Apples begäran har industrierna gått med på fullständig samverkan med undersökningspersonerna från Fair Labour Association.

Apple har sedan flera år etiska regler som gäller bl a deras leverantörers ansvar. Fair Labour Association är ett samarbetsorgan för att granska att etiska regler upprätthålls. 

Lidköpings kommun har även egna etiska regler som inte tillåter barnarbete hos leverantörerna. Barnkonventionen gäller i Lidköping – det har fullmäktige beslutat även om Sveriges Riksdag inte antagit konventionen fullt ut.

Utbildningsnämnden i Lidköping fick i dag information om de här frågorna, men har inte fattat något beslut.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet