Gå direkt till Nyheten (Debatt: Det är ont om jordklot!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 24 augusti 2019
  1. Dagens namn:
  2. Bartolomeus
  3. I morgon:
  4. Lovisa och Louise

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Det är ont om jordklot!

Publicerad tisdag, 06 december 2011, 14:30 av Redaktionen

– Djurfoder håller på att bli en stor fara för klimatet, samtidigt som de stora satsningarna i uppvärmnings- och transportsektorn kommit långt i sitt utvecklingsarbete, skriver miljöpartisten Veronica Berling i en debattartikel.

Det är ont om jordklot!

När jag skriver denna debattartikel har FN pågående klimatförhandlingar i Durban. Förväntningarna på Indien, Kina och USA är låga, de kommer antagligen inte gå med på omvärldens krav och heller inte gå före och visa vägen. Ett klimatavtal, som minskar koldioxidutsläppen, värt namnet lyser med sin frånvaro och många meterologexperter, forskare, filosofer och övriga vänner av Moder Jord spår att vårt klimat måste bli värre för att vi skall inse – vi har inte nått smärtgränsen än.

Aktuell forskning, enligt Svenska Naturskydds Föreningen, visar att konsekvenserna av temperaturhöjningen kommer tidigare än förväntat. Tiden rinner ifrån oss och utsläppen i världen ökar. Forskarna är inte längre oense om att det är koldioxidutsläppen som orsakar de klimatförändringar som vi kan se och har mätt sedan 60-talet, ändå står vi och stampar.

Men tyvärr är problemet mer komplext än så. Hittills har fokus i klimatdebatten legat på utsläpp från transporter och uppvärmning av boende. De är förvisso stora bovar i dramat, men dessa kan sänkas till en liten bråkdel av dagens nivå om vi vill. Det visar bl a experiment med Klimatfamiljen, som lyckades minska sin belastning på miljön genom att resa, bo och äta klimatvänligt. Det har skett en tekniskt omvälvning inom uppvärmning och transporter de senaste åren; värmepumpar, superisolering, värmeåtervinning och solpaneler skapar hus som förbrukar ytterst lite energi, detta skapar också nya jobb inom miljöteknik- och byggbranschen. Bilindustrin satsar hundratals miljarder kronor på att utveckla bränslesnåla bilar och bilar som går på el eller andra förnyelsebara källor. Både företag och konsumenter betalar och är beredda att betala för att hålla klimatstörande ämnen nere.

Dock finns ett annat problemområde som styrande politiker helt tycks ha glömt bort, som sluppit undan sina ökade utsläpp på klimatstörande gaser och som dessutom är kraftigt subventionerade av staten – nämligen jordbruket. Hurdå, undrar säkert många nu? Jo, för djurhållning och foderproduktion håller på att bli en lika stor fara för klimatet! Klimatfamiljen, som jag nämnde tidigare, lyckades minska sina utsläpp på transporter och boende relativt enkelt, men för att nå samma resultat på matområdet tvingades de till en ensidig vegankost. Det räcker inte med att ”släcka alla lampor och och skrota alla bilar ”(missförstå mig rätt), fortsätter köttproduktionen som idag kommer utsläppen av klimatpåverkande gaser att öka ändå, på grund av den ökande köttproduktionen. De senaste 20 åren har Sveriges köttkonsumtion stigit med 50% och i före detta U-länder ökar den snabbare. Klimathotet ökar om alla indier och kineser börjar köra bil, det vet vi, men vad händer när deras köttkonsumtion ökar? Det har vi inte tagit med i beräkningen.

Lugn nu alla köttätare, jag äter själv kött. Det vi behöver göra är att ställa om ytterligare ett område, förutom transporter och uppvärmning av boende – vårt jordbruk.

Om det inte kändes tungt innan, så gör det sannerligen det nu. För att kunna göra dessa omställningar behöver vi kunna satsa på ny grön teknik, som i sin tur kommer att ge nya gröna jobb när de gamla fasas ut. Det är inte bara vindkraftsparker och snabbgående tåg som står på agendan. För att uppnå ett helt nytt förnybart energisystem och ett klimatvänligt jordbruk krävs stöd till människor och företag så att de kan minska sin elkonsumtion, stöd till bland annat utbyggande av vindkraft och solenergi. Varje bondgård skall kunna ha sitt eget vindkraftverk eller annat klimatvänligt alternativ och försörja sig med el. Klimatvänligt skall subventioneras och klimatstörande skall kosta!

Miljöpartiet har lagt en riksdagsmotion om utökat ROT-avdrag som även gäller flerfamiljshus och skolor med fokus på energieffektivisering. Vi vill heller inte införa förmögenhetsskatten igen då investeringskapital behövs för ny teknik och en klimatsmart energianvändning hos företag och människor. Dessa är bara två exempel på hur vi alla måste arbeta för att stoppa fortsatt utsläpp av klimatstörande ämnen. Vår vision är delaktiga människor med bland annat fler som installerar solenergi på sitt tak. Västerås är ett exempel på att kommuner kan gå före, här har man en ny solcellsanläggning på taket av Västmanlands sjukhus. Kan Västerås så kan Lidköping! Detta är bara ett positivt exempel på viljan att gå före – vilket vi nu också måste våga göra nationellt, när inte de stora nationerna tycks ha viljan. Indien, Kina och USA låter sig nog väntas på, förhoppningsvis leder klimatförhandlingarna i Durban till ett ”golv” som vi kan utgå ifrån, sedan är det upp till varje nation och ta sitt klimatansvar. Visst är vi ett litet land och det är lätt att skylla på hegemonerna på markanden, men det fråntar oss inte allas vårt ansvar att visa vägen, som vi i Miljöpartiet vill göra – vi får helt enkelt vara stigfinnarna här också! Hellre det än att bara titta på!

Jag har sagt det förut här på debattsidan för något decennium sedan, men jag tycker det är hög tid att säga det igen och citerar därför Harry Martinsson en gång till: ”-Det är ont om jordklot! ”

Veronica Berling
Miljöpartiet de Gröna