Gå direkt till Nyheten (Debatt: Utbyggnad av E20 måste prioriteras)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 april 2018
  1. Dagens namn:
  2. Markus
  3. I morgon:
  4. Teresia och Terese

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Debatt: Utbyggnad av E20 måste prioriteras

Publicerad torsdag, 04 februari 2010, 07:36 av Redaktionen

ikondebatt– Jag har på alla sätt tryckt på för att få E20 utbyggd, skriver kristdemokraten och riksdagsledamoten Holger Gustafsson i en debattartikel.

Utbyggnad av E20 måste prioriteras

Näringslivsforum i Skövde har i Skaraborgs tidningar gett en uppmaning till oss riksdagsledamöter från Skaraborg att berätta vad vi gör för att åstadkomma den nödvändiga utbyggnaden av E20. Jag kan bara hålla med näringslivsforum i Skaraborg om vikten av att en utbyggnad verkligen sker och har personligen drivit på i denna fråga på flera sätt. Jag har har drivit frågan i partiets riksdagsgrupp samt motionerat till riksdagen i ärendet varje år också tillsammans med mina allianskollegor och kommer att fortsätta driva frågan så länge skaraborgarna i valet ger mig mandat till riksdagen.

Bra transportmöjligheter är av särskilt stor betydelse för Sverige med stora avstånd i landet dess läge i Europa. Tyngdpunkten bör ligga i att utveckla de mest betydelsefulla transportstråken såsom E20. Statens Institut för Kommunikationsanalys anger E 20 som en av Sveriges fyra viktigaste transportvägar, som är av extra stor betydelse inför framtiden.

Alliansregeringen har lagt en infrastrukturproposition och jag förutsätter att utbyggnaden av E20 till motorväg kommer att prioriteras. E20 genom Skaraborg är den svagaste länken mellan Stockholm och Göteborg.
Industri och arbetsmarknadE 20 är, enligt Vägverket, Sveriges viktigaste vägförbindelse för transporter mellan västkusten och Bergslagen/Mälardalen/Stockholmsområdet. Dessutom fungerar E 20 som förbindelseled för transittrafik mellan Finland och Danmark och vidare till Europeiska kontinenten via Göteborgs Hamn. Västsverige är en av landets viktigaste tillväxtregioner. Sveriges fyra viktigaste exportindustrier: verkstads-, transport-, kemi- och teko står tillsammans för en majoritet av Sveriges export.

Inom en radie på 30 mil från Göteborg finns hälften av Skandinaviens industrikapacitet, och en stor del av Sveriges totala hamngodsflöde passerar Göteborgs hamn. Transporter till och från hamnen sker i huvudsak genom transporter på E 20.

Kring E 20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer. De stora företagens syn på E 20 visar att vägen inte alls uppfyller krav rörande leveransprecision och säkerhet. Näringslivet är beroende av E 20 för sin utveckling och konkurrenskraft där bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter har stor betydelse.
Trafiksäkerhet och miljö

E 20 tillhör de mest olycksdrabbade europavägarna i Sverige. Den allvarliga olycksbilden beror framför allt på ett stort inslag av tung trafik och långsamgående fordon kombinerat med många plankorsningar. Dessutom påverkar självklart vägens dåliga profil med många nivåsvackor olycksstatistiken. En motorvägs- och fyrfältsstandard skulle, enligt Vägverket, reducera antalet dödade och skadade med 350 personer på fem år.

En ombyggnad skulle också gynna miljön. En motor-/ fyrfältsväg skulle innebära en jämnare hastighet utan upprepade inbromsningar och accelerationer. Detta innebär också mindre avgas- och koldioxidutsläpp.

Holger Gustafsson (kd), riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Skaraborg

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet