Gå direkt till Nyheten (Sveriges utsläpp av växthusgaser rekordlåga under 2008)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Söndag 25 augusti 2019
 1. Dagens namn:
 2. Lovisa och Louise
 3. I morgon:
 4. Östen

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sveriges utsläpp av växthusgaser rekordlåga under 2008

Publicerad torsdag, 17 december 2009, 11:31 av Redaktionen

Sverige fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser och utsläppen var 2008 rekordlåga. Under 2008 minskade utsläppen med ytterligare cirka 2,2 miljoner ton i förhållande till 1990. Sveriges totala utsläpp har nu minskat med närmare 12 procent sedan 1990.

– De senaste utsläppssiffrorna är mycket glädjande. Vår omställning och förnyelse av klimatpolitiken ger resultat. Alliansregeringen levererar. Den stora utsläppsminskningen bekräftar att Sverige går i spetsen och med råge uppfyller våra Kyoto-åtaganden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Vi har förstärkt styrmedel för att förorenaren ska betala, vilket leder till en kraftfull omställning från fossilberoende till gröna investeringar och utsläppsminskningar. Ett sådant förstärkt styrmedel är koldioxidskatten, säger Andreas Carlgren.

Sverige fortsätter att minska sina utsläpp av växthusgaser för femte året i rad. Miljödepartementet har tagit emot de preliminära uppgifterna om Sveriges utsläpp av växthusgaser för 2008. Naturvårdsverkets sammanställning visar att de samlade utsläppen av de viktigaste växthusgaserna som regleras i Kyotoprotokollet fortsätter att minska. Minskningen från 2007 till 2008 var cirka 2,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter och är den näst största sedan 1990. Utsläppen 2008 är de lägsta under hela perioden sedan 1990. De totala utsläppen har nu minskat med cirka 8,5 miljoner ton eller med cirka 11,7 procent sedan 1990 och uppgick 2008 till cirka 64 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Orsakerna till utsläppsminskningen är, enligt Naturvårdsverkets rapportering, flera. Fortsatta minskningar sker från bostäder och lokaler, industrin och avfallssektorn. Även utsläppen från transporter har minskat mellan 2007 och 2008.

– Det är glädjande att vi nu ser ett trendbrott och att utsläppen från transportsektorn nu börjar minska. Regeringen har stimulerat omställningen med höjd bensinskatt och stimulans till miljöbilar. Vi ärvde Europas äldsta och mest bensinslukande bilpark, nu är vi bland de länder som har lägst utsläpp från nya bilar, säger Andreas Carlgren.

Miljöbilspremien, koldioxidskatten och stöd till biogasmackar är några av de åtgärder som regeringen har vidtagit.

8 kommentarer på “Sveriges utsläpp av växthusgaser rekordlåga under 2008”

 1. Oven skriver:

  Inget ont som inte har något gott med sig. Denna minskning 2008 beror helt och fullt på krisens verkningar med en avstannande industriproduktion. Att Carlgren vill slå sig för bröstet och försöka lura i folk att det skulle vara en följd av Alliansens politik kan han väl få göra då. Folk vet ju ändå hur det i verkligheten förhåller sig. Kul ändå att han slår sig på bröstet över skatteökningar och bidrag :-)

 2. B-G skriver:

  Eller är de bara kossorna som har slutat att fisa.

 3. Peter Johanson skriver:

  Kul att Oven som vanligt tror sig veta mer än de flesta andra. Vad han kanske missat var att industrin inte hade ngn större minskning under 2008. Genomslaget av lågkonjunkturen kom fullt ut 2009. Men då var det ju alliansregeringens fel……..

 4. Oven skriver:

  Nejdå Peter, det är bara de uppgifter jag fått till mig.
  Ändå kul att Carlgren höjer Alliansen till skyarna på grund av höjda skatter och frikostiga bidrag :-D

 5. Oven skriver:

  ”En förklaring till den snabba minskningen under förra året är den branta konjunkturnedgången. Trenden med stora minskningar kommer alltså inte att stå sig när konjunkturen vänder, om det inte görs mer.”
  Källa: SVT

 6. Agust Vråk skriver:

  Annars kanske det är som på tiden i CCCP, där fanns ingen kriminalitet, arbetslöshet, HIV eller brottslighet för det hade staten bestämt!

 7. Oven skriver:

  Och vad skulle det ha med denna artikel att göra August?

 8. Oven skriver:

  Vart tog Peter Johanson vägen????????

Kommentarerna är stängda